Politikerpanelet

Paneldebatt i Tromsø før stortingsvalget høsten 2017

Tirsdag 29. august 2017 arrangerte Pensjonistforbundet Troms en paneldebatt med invitasjon av ti politiske partier i Troms fylke. Av disse møtte åtte partier opp. Partiene Rødt og Venstre uteble. Media var invitert, men møtte ikke opp.

Panelet besto av Ahmed Warsame, Kystpartiet, Tove Karoline Knutsen, Arbeiderpartiet, Sandra Borch, Senterpartiet, Terje Traavik, Miljøpartiet De Grønne, Hanne C. S. Iversen, Fremskrittspartiet, Helga Marie Bjerke, Kristelig Folkeparti, Pål Julius Skogholt, Sosialistisk Venstreparti og Kent Gudmundsen, Høyre.

Klare svar

Debatten ble dyktig ledet av generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Normann. Partiene ble utfordret på Pensjonistforbundets kjernesaker som, forhandlingsrett på pensjon, god kommuneøkonomi, pensjonsslippen fra NAV på papir, enerom på sykehjem, den kulturelle spaserstokken, aktivitetssentre og velferdsteknologi. Partiene fikk anledning til å gjøre rede for sine standpunkter hver for seg uten avbrytelser og debatt. Det ble en ryddig og opplysende seanse med begrunnede innlegg fra partiene. Debattlederen ville høre hvordan tiltakene skulle finansieres. Skattelette, eiendomsskatt og nedkorting av pensjonen ble også debattert. Alle, unnatatt ett parti, signerte på oppropet  «Jeg vil se slippen min», aksjonen Pensjonistforbundet har satt i gang.

Gode spørsmål

Det hadde møtt frem en lydhør forsamling pensjonister som stilte spørsmål til panelet om eiendomsskatt, kompetanse i eldreomsorgen, velferdsteknologi, midler til renovering og bygging av sykehjem.

Pensjonistforbundet har fremmet 6 krav i valgkampen og bedt partiene på Stortinget om svar på disse. Spørsmålene og svarene finnes på hjemmesiden. 

 

0 resultater