Kommunesammenslåing - hva gjør vi?

Flere kommuner skal slå seg sammen og da blir spørsmålet - hvordan møter pensjonisforeningen dette?

Det var pensjonistforeningene i "Nye Molde" som satte hverandre i stevne 29. august 2017. Dette var det første møte for å diskutere hvordan skal vi opptre som organisasjon i den nye kommunestruktuen.

Et flott initiativ og et viktig initiativ som bør etterfølges av flere. Fylkesforeningen var til stede for å "lære" og vurdere maler for hvordan dette skal forløpe. Det som er sikkert, er at vi må på en eller annen måte forene oss for å kunne bli den samfunnsaktøren vi skal være i de nye kommunene.

Vi tar med noe fra notatet som ble laget etter møtet:

Etter velkomst og innledning av leder for Nesset Pensjonistforening Ivar Trælvik, fikk Jon Skarvøy fra Eide Pensjonistforening og fylkets helseutvalg, ordet til en orientering om status fra det forberedende arbeid med å tilpasse pensjonistforeningene i Eide og Fræna til Nye Hustadvika kommune.

Etter kaffe, rundstykker og EIRA-vatn, ble det utvekslet ideer og tanker om de fire lokallag sin organisering og plass i Nye Molde kommune.

Følgende enstemmige konklusjon blir å oversende styrene i de fire lokallag for videre behandling:
1. De fire pensjonistforeninger/lag består som i dag.
2. Det etableres et felles samarbeidsforum for håndtering av Pensjonistforbundets plass,
     innflytelse og samarbeidsområder i Nye Molde kommune, samt egen organisasjon.
3. Det opprettes et helseutvalg for håndtering av innflytelsen på helse- og omsorgssaker i  Nye
     Molde kommune. Helseutvalget rapporterer til det felles samarbeidsforum.
4. Fellesmøtet forutsetter at de fire lokalforeninger/lag gjør sine vedtak innen utgangen av 2017.
5. Nytt fellesmøte for de fire lokalforeninger/lag blr avholdt i løpet av siste halvdel av februar 2018.


 

0 resultater