Terje Aasterud er død

Det er med ufattelig tristhet vi har mottatt budskapet om Terje Aasteruds bortgang. Terje var medlem av sentralstyret i Pensjonistforbundet og leder av Buskerud fylkesforening.

Terje Aasterud var en inspirator som ivret for alle de oppgaver han gikk løs på.

Et langt liv i Posten som tillitsvalgt på alle nivåer vil huskes av mange med takk for alt han gav til beste for medlemmene av Norsk Postforbund.
Ved overgang til pensjonsalder gikk han rett over i arbeid for landets pensjonister med et glødende engasjement ikke minst for eldrerådene rundt om i landet. Senest på sentralstyresamling på Storefjell dagen før han døde holdt han et sterkt innlegg i sakens anledning.
 

Våre tanker går til Randi og resten av familien og vi tørker en tåre fra øyekroken når vi tenker på at vi har mistet en svært god ambassadør for eldres rettigheter og ikke minst en meget god venn.

0 resultater