Styret og tilsatte i Pensjonistforbundet Hordaland sammen med Inger Johanne Knudsen.
 

STYRET I PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND 

Det nye styret i Pensjonistforbundet Hordaland inviterte tidligere leder Inger Johanne Knudsen til lunsj på Bryggeloftet i Bergen.

Etter styremøtet i Pensjonistforbundet Hordaland fredag 11. mai ble Inger Johanne takket av for sin store innsats for eldre både gjennom Pensjonistforbundet lokalt, på fylket og sentralt, og ikke minst gjennom sitt arbeid i Eldrerådet i Bergen.   Vervet som leder av Eldrerådet innehar Inger Johanne til 2019, da det er kommunevalg og nyvalg i alle kommunale verv.  At hun er en engasjert leder og brenner for sakene skjønner alle som kommer i kontakt med henne.

På Bryggeloftet var det flere som ønsket å takke Inger Johanne for et godt samarbeid gjennom år. Selv kunne hun vise til 17 år som leder i Pensjonistforbundet Hordaland.  Inger Johanne  håpet på god kontakt med Pensjonistforbundet Hordaland selv om hun nå ikke lenger var leder. 

0 resultater