Fra venstre rundt bordet: Halvor Lilleholt, Ingeborg Helene Ausel, Bjørg Skinnes Solheim, Tora Valle Ottersland, Egil Juvastøl, Turid Haugstøyl, Roy Frimannslund, Jon Lindset, Berit Stykket

Nytt styre i fylkeslaget

Det nye styret har hatt sitt første møte.

På Pensjonistforbundet Aust Agder sitt årsmøte blei det valgt nye styremedlemmer. Styret for 2017 består av følgende: Egil Juvastøl, leder, Turid Haugstøyl, nestleder, Jon Lindset, Halvor Lilleholt, Ingeborg Helene Ausel, Tora Ottersland og Odd Olsen, styremedlemmer. Roy Frimannslund, Alf Fjeldstad og Bjørg Skinnes Solheim varamedlemmer.

I helseutvalget er Berit Stykket leder og Astrid deLange og Ingeborg Helene Ausel er medlemmer.

En viktig sak på første møtet var forholdet til lokallagene og hvordan en kunne styrke kontakten med disse.

0 resultater