Fylkesstyret støtter aksjonen!
Nederst fra venstre: Laila Hassel, Mildrid Nesheim, Sigrun Aassved Simavik, Ove Lysklett, Lars Liabø, Magne Idar Evenås, Arne Silet. Fylkesleder Anne Nordskag og styremedlemmene John Emil Nielsen og

Pensjonistforbundet med stor aksjon

"Jeg vil se slippen min" er en landsomfattende aksjon for å påvirke beslutningen om at lønnslippen ikke lenger er tilgjengelig på papir. Pensjonistforbundet Sør-Trøndelag støtter opp om kravet om at den som ønsker det skal få lønnslippen sin i posten, som før.

I Norge skal alle som mottar lønn eller annen avtalt eller lovfestet økonomisk godtgjørelse motta
dokumentasjon som viser bruttobeløp, trekk og nettobeløp. Som kjent har NAV sluttet å sende ut dokumentasjon på utbetaling av pensjon via posten.

Dette har det kommet kraftige reaksjoner på. Det er fortsatt mange i vårt land som ikke behersker internett, og slik vil det være i mange år fremover. 

I disse dager deles det ut ferdig frankerte postkort, som signeres og sendes til Pensjonistforbundet. Budskapet er altså: JEG VIL SE SLIPPEN MIN!

Du kan også bli med på kampanjen ved å signere oppropet på www.slippenmin.no.

0 resultater