Pensjonistene bidrar med store verdier

Nå er det endelig dokumentert at seniorer og pensjonister utgjør en betydelig ressurs i samfunnet

Statens Seniorråd har fått utarbeidet en rapport som viser hva samfunnets seniorer bidrar med til samfunnsøkonomien. Mytene om de kostbare pensjonister er nå tilbakevist i klare tall.

Årsmøtet i Pensjonistforbundet Troms  2016 vedtok en resolusjon der en etterlyser i klare tall pensjonistenes bidrag til samfunnsøkonomien. I februar måned 2017 kom en utredning fra Ny Analyse som viser i klare tall hvilket formidabelt bidrag pensjonistene yter det norske samfunnet.

I tillegg til at pensjonistenes frivillige arbeid er verdt 25 milliarder i året, sørger seniorer gjennom sitt forbruk, skatter og avgifter for store inntekter til Staten. Skattebidraget fra personer over 60 år er for 2016 beregnet til 97 milliarder kroner. Forbruket til seniorer anslås til 252 milliarder, noe som innbringer om lag 23, 5 milliarder kroner i merverdiavgift til staten. Samlet gir det et skatte- og avgiftsbidrag fra seniorene på om lag 120 milliarder i 2016. Sett i sammenheng med bidraget fra frivillig arbeid som tilsvarer 25 milliarder kroner på et år. - Jeg håper vi snart må slippe å høre at de eldre i samfunnet er en ren utgiftspost. Vi er ingen trussel mot kommende generasjoner. Myten om at vi er mest opptatt av oss selv, bruker tiden på TV og lange opphold i varmere strøk. er feil. - Uttaler leder av Statens Seniorråd, Wenche Frogn Sellæg.  Det sittende seniorrådet er inne i sitt siste år, og vi er godt fornøyd med det arbeidet vi har fått hjelp av Ny Analyse til å gjøre. Med dette kan vi kan levere stafettpinnen videre sammen med en solid innsikt knyttet til de eldre faktiske bidrag i samfunnsregnskapet.

For oss som er opptatt av seniorpolitikk i Pensjonistforbundet, er dette en klar bekreftelse på det vi lenge har hevdet. Pensjonistene er en undervurdert ressurs for samfunnet vårt. Mytene om den kostbare eldrebølgen er en gang for alle tilbakevist.

0 resultater