Krav fra Pensjonistforbundet

Kampanje fra Pensjonistforbundet

Etter NAVs vedtak om kun å sende ut utbetalingsmeldingen på nett reagerte mange eldre på dette. Pensjonister og uføretrygdede må selv få bestemme om de vil ha meldingen på papir eller på nett

 Landstyret i Pensjonistforbundet vedtok på sitt møte15. februar at det skulle iverksettes en kampanje for å få endret vedtaket fra NAV.

Mange eldre er helt avhengig av å få utbetalingslipp på papir, da de verken har epost eller PC. Disse vil ikke lenger få oversikt over sin økonomiske status. Det er ikke akseptabelt at en hel gruppe mennesker skal bli fratatt en informasjon som vi alle har krav på.

Pensjonistforbundet har opprettet en side: WWW.slippenmin.no der en kan gå inn å signere oppropet.

0 resultater