Utbetalingsmeldingene fra NAV

At Nav har sluttet å sende ut utbetalingsmeldinger til sine «kunder», har opprørt tusenvis av pensjonister. Pensjonistforbundet har protestert mot nyordningen, og vi gir oss ikke. - De som trenger det må få utbetalingsmeldingen i posten som før, sier generalsekretær Harald Olimb Norman.

Allerede i april i fjor sendte vi det første brevet om saken, da vi svarte på en høring der Nav varslet at de ønsket å fjerne ordningen med utbetalingsmeldinger. Vi advarte mot dette.

Statsråd skaper forvirring

I desember var det slutt på utbetalingsmeldinger fra Nav. Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Pensjonister og pårørende til eldre har reagert på at utbetalingsmeldingen forsvant. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie skapte også mye forvirring når hun gikk ut i VG og sa at alle som ville det, kunne ta kontakt med Nav og få tilsendt utbetalingsmeldingen på papir. Det viste seg å ikke stemme. Tok du kontakt med Nav, får du opplyst tallene for utbetalt pensjon og skattetrekk på telefon. Eller du kan få tilsendt dette på papir, men da bare for den ene måneden.

H, FrP, V og KrF var imot

Saken har vært til behandling i Stortinget en rekke ganger. Både SVs Karin Andersen og Aps Rigmor Aasrud har stilt spørsmål til Anniken Hauglie om saken, og Karin Andersen foreslo også i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017 at pensjonister og uføretrygdede skulle få utbetalingsmelding i posten hvis de ønsker det. I Stortinget stemte Ap, Sp og Miljøpartiet de grønne sammen med SV for at utbetalingsmeldingen skulle komme på papir igjen. H, FrP, V og KrF stemte imot. Og siden det er borgerlig flertall på Stortinget, falt saken.

I januar stilte Karin Andersen nok et spørsmål til Anniken Hauglie om det samme. Hun begrunner det med at hun får fortvilte tilbakemeldinger fra opprørte pensjonister som ikke har tilgang til internett eller PC. Og nok en gang har statsråden avvist å gjøre noe med saken.

Her kan du lese spørsmålet fra Karin Andersen og svaret fra Anniken Hauglie: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=67827

Vårt hovedkrav

Også Pensjonistforbundet har jobbet med denne saken. Vi har blant annet tatt opp dette i et møte med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie før jul, og vi hadde et nytt møte med departementet i januar. Da møtte vi statssekretær Christl Kvam, som sa at endringene i utbetalingsmeldingene fra Nav skyldes en omlegging av datasystemene hos Nav. Endringen var ikke mulig å reversere, fikk vi opplyst.

Vårt hovedkrav er at utbetalingsmeldinger fra Nav som hovedregel skal skje digitalt. Men at de som ønsker meldingen på papir i posten skal kunne få det.
 
Vi har også hatt møte med Nav og vi har skrevet kronikk og leserinnlegg. På landsstyremøtet i desember kom landsstyret med en enstemmig uttalelse mot den nye praksisen i Nav.

Skattedirektoratet

I januar sendte vi også en henvendelse til Skattedirektoratet. Lønnsslipper regnes som kvittering for betalt skatt. Spørsmålet er hvilket ansvar pensjonister og uføretrygdede som ikke får «lønnsslippen» fra Nav har i forhold til om det er trukket korrekt skatt. Dette spørsmålet behandles nå av Skattedirektoratet.

Og fortsatt får Pensjonistforbundet mange henvendelser fra fortvilte eldre som ikke får utbetalingsmeldingen. Generalsekretær Harald Olimb Norman sier Pensjonistforbundet vil fortsette å jobbe med saken til det har kommet en løsning pensjonister og uføretrygdede kan akseptere. – Vi gir oss ikke, sier Norman.

0 resultater