Harald i fri dressur

Lederkonferanse i januar 2017

Tirsdag 17. januar var lokallagslederne og fylkesstyret i Vest-Agder samlet til konferanse i Kommisærsalen på Odderøya.

Generalsekretær i Pensjonistforbundet Harald Olimb Norman foredrog om aktuelle saker som forbundet er opptatt av.

Han snakket om forhandlingsrett, teknologi, kvalitet i omsorgen, verving og inspirasjon. Blant annet var han inne på problemer med å sette fram krav. Det må ikke settes for mange krav. Da blir det ingen ting. En er nødt til å prioritere. Spør noen i dag om hva Pensjonistforbundet er opptatt av, så gi ett svar: Forhandlingsrett.

Etter Harald Normans foredrag fortalte de enkelte lokallagslederne om hvordan deres forening drev, og hva de var opptatt av.

Før konferansen startet gav Jan Larsen en orientering om historikken knyttet til Odderøya som militært område. 

0 resultater