Lars Holter passer kafeen "Evig ung". Foto: Johnny Syversen

Frivillige trekker fullt hus

220 frivillige pensjonister driver Nes eldresenter på Årnes i Akershus. Hver mandag, onsdag og fredag året igjennom møter de opp og organiserer et vell av aktiviteter. De har konseptet til morgendagens aktivitetssenter.

Midt i Årnes sentrum, sentralt beliggende med gangavstand til offentlig kommunikasjon, kommunehus og kulturhus, ligger flerbrukshuset Årnes gamle skole, en ærverdig, staselig bygning om i mer enn en forstand ruver i lokalsamfunnet. Gammelskolen brukes av unge og eldre, hver dag, hele uka og er dermed også med på å binde generasjoner sammen.

Livskvalitet

Den gamle skolebygningen fra 1921 har en sentral plassering i kulturhuskvartalet på Årnes. Plasseringen forteller at kultur og aktivitet går hånd i hånd i arbeidet med å skape livskvalitet i alle livets faser i Nes. Her har Nes eldresenter etablert sitt hovedkvarter, under stødig og dyktig ledelse av Vigdis Drevdal.

Eldresenteret oser av smil, varme og medmenneskelighet. Hit er det trygt å komme, og du blir sett, verdsatt og inkludert i et stort familiefellesskap. Vigdis Drevdal har gjennom 17 år vært daglig leder, og er den eneste fast ansatte i eldresenteret. Hun har en finger med i alt som rører seg av aktiviteter for bygdas eldre. I løpet av ei uke er hundrevis av nesbuer innom på en eller flere aktiviteter.

– Vi har brukerkort for alle. Det gir oss mulighet til å synliggjøre hvor mange som bruker senteret. De fleste av senterets tilbud er gratis. Når vi leier inn instruktører eller kursledere, må vi ta litt betaling, forteller Vigdis Drevdal. Daglig leder vandrer rundt som en blid, koselig fe, hele tiden til stede i ord og gjerninger, alltid med et varmt smil og blikk, en god replikk, noen gode råd eller hyggelige ord til de frivillige. Hun er på fornavn med sine medarbeidere, nysgjerrig på hvordan det går med de 20-talls ulike gruppene som er i sving på huset.

– Eldresenteret er en suksess. Her gjorde kommunen virkelig noe som var riktig og viktig da tiltaket ble etablert. Dette kan kommunen virkelig skryte av og slå seg på brystet av, sier 81-årige Åge Aulie, full av lovord om eldresenteret i Akershus-kommunen.

Suksesshistorie

Nå er det i gang et arbeid for å lage film, muligens TV-serie, om Nes eldresenter og det gode arbeidet som utføres for eldre i nærmiljøet. Det hele startet for 18 år siden, alt i det små. Så har aktivitetene økt i antall og omfang, tilstrømningen har vært over all forventning og oppslutningen er upåklagelig.

Hva er positivt med eldresenteret?

– Ved at pensjonistene selv drifter senteret, føler de at de er verdt noe. De blir ikke passive mottakere, men aktive bidragsytere. Og det er viktig, sier Åge Aulie.

– Senteret holder liv i og gir innhold og mening i livet for dem som bruker senteret. Vi kan oppsummere med at livet leves og livet avsluttes her, sier Drevdal.

Før hun begynte som daglig leder i eldresenteret, jobbet Vigdis Drevdal i hjemmesykepleien. Hun merket seg at svært mange var passive og levde i ensomhet. Det var en utfordring hun ville gjøre noe med gjennom eldresenteret.

– Pensjonistene driver gruppene. De har massevis av kunnskap og erfaringer som de kan øse av. Det gjør noe med selvfølelsen og livskvaliteten. Du føler at du lever, du er en del av et fellesskap, vi blir som en stor familie. Her føler alle omsorg for hverandre, og skaper dermed en trygg ramme, forteller Drevdal.

Godt etablert

Nes eldresenter har fått en solid forankring i lokalsamfunnet. Lag og foreninger gir solide bidrag i form av gaver og utstyr, mens kommunen stiller med gratis hus og betaler strømutgiftene. I tillegg er eldresenteret i tett samarbeid lokalt med blant andre Lions Club, Sanitetsforeningen og Røde Kors.

– Ett av våre samarbeidstiltak er rettet mot demente kvinner og menn. Hver tirsdag og onsdag bruker vi Dragsjøhytta her på Årnes som utgangspunkt for ulike typer aktiviteter. Bussen som eldresenteret eier, går i skytteltrafikk hver mandag, onsdag og fredag. Et stort antall frivillige sjåfører kjører på omgang. For en 20-kroner får du skyss til og fra aktivitetene på senteret. Dette er et svært populært, og fanger opp mange eldre slik at de kan ta del i de mange aktivitetene som tilbys.

Willy Carlsen (83) har mange års erfaring fra drift av eget transportselskap. Han har ansvaret for  bilen. Ikke noe er overlatt til tilfeldighetene, og Carlsen setter sin ære i at bussen til enhver tid skal være i god stand og presentabel.

Populær kabaret

Den årlige kabareten er ett av de mest vellykkede prosjektene som er satt i gang i eldresenterets regi. Fem måneder før 2016-kabareten «Da Capo» har premiere i april, hadde nesten 1000 personer kjøpt billetter. Det forteller noe om populariteten. Etter alle solemerker å dømme blir alle sju forestillingene utsolgt. På hver forestilling er det plass til godt og vel 400 personer.

– Dette er en god inntektskilde, og i tillegg en skikkelig hit blant publikum. Folk kommer langveis fra for å oppleve forestillingen. Mange kjøper full teaterpakke med middag og forestilling, forteller Ole Erik Eier, primus motor for kabareten.

Den startet under små forhold i gammelskolen i 1999, men vokste etter få år ut av huset og inn i storsalen i kommunens kulturhus. 10 aktører står på scenen. Snittalderen er 71 år, den yngste er 66 og den eldste 79 år.

0 resultater