Møteprogram  2019

Spesifisert møteprogram for  2019

 

28. januar:       Medlemøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 16.00    

                                Vitadin demonsterer "Smarte helse og velværs produkter"

                                 Servering.  Peder Ytterli spiller til dans                                                            

                 

25. februar:      Årsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl.16.00      

                                  Vanlige årsmøte saker.                                                   

                                 Påfølgende medlemsmøte starter ca. kl. 17.30 .

                                  Servering. Oddwins  spiller til dans.            

 

25. mars:           Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 16.00

                                  Underholdning ved Gromtassen.

                                   Servering. Peder Ytterli spiller til dans.

 

29. april:              Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 16.00

                                   Foredrag ved advokat Sørlie "Fremtidsfullmakt".

                                     Servering. Oddwins spiller til dans.             
 

27. mai:                  Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 16.00

                                     Underholdning ved Hammer turn.

                                      Servering. Peder Ytterli spiller til dans

                          

26. august:          Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 16.00

                                    Foredrag ved Øivind Antonsen "Velferdsteknologi"

                                     Servering. Oddwins spiller til dans.

 

30. september:   Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 16,00   

                                       Unserholdning ved Kjell Christiansen "Alf Prøysen"

                                        Servering. Oddwins spiller til dans.                               

                                         

28. oktober:         Medlemsmøte Samfunnshuset, Kjenn kl. 16.00

                                      Nytt treffsted ved Nina Kongtorp.

                                      Servering. Peder Ytterli spiller til dans.

                                    

25. november:  Medlemsmøte Samfunnssalen, Kjenn kl. 16.00

                                     Underholdning ved Leikarringen.

                                      Servering. Oddwins spiller til dans.

                                                                    

04. desember:  Julebord Thon Hotel, Triaden

                                      Peder Ytterli spiller til dans.

 

 

Det tas forbehold ved endringer i programmet

                     

0 resultater