- Nedprioriterer eldres tannhelse

Kun en tredel av eldre som har krav på gratis tannlege kjenner til egne rettigheter, viser ny undersøkelse fra Universitetet i Bergen. Pensjonistforbundet mener kommunene ikke tar eldres tannhelse på alvor, og etterlyser handling og konkrete løfter fra politikerne.

Eldre som får hjemmesykepleie i mer enn tre måneder har rett til gratis tannlege. Kun en tredjedel vet om sine rettigheter, viser en ny undersøkelse utført i Hordaland av Universitetet i Bergen. En av fire mottok den gratis tannbehandlingen de hadde rett på i 2014, ifølge KOSTRA-tall. Pensjonistforbundet mener lokalpolitikerne må på banen:

- Dette handler om vilje. Når man klarer å få 100 prosent av norske barn til gratis tannhelsetjeneste, hvorfor i all verden skulle man ikke få det til for de som er eldre - som det offentlige har akkurat samme ansvaret for? Dette er flaut, og direkte skammelig, sier leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen

- Det kan nærmest virke som om kommunene spekulerer i å spare penger på at de eldre ikke får bedre informasjon om at de kan få gratis tannpleie. Dette bør være en sak for politikerne i årets valgkamp, fortsetter han.

Mangler informasjon

Undersøkelsen fra Universitetet i Bergen viser at mangel på informasjon er en av hovedutfordringene. De eldre får enten ikke nok informasjon om tannhelsetilbudet – eller de forstår ikke informasjonen de får. Professor Gunhild Strand, har skrevet rapporten. Hun mener tilbudet ikke fungerer:

- Tannhelsetilbudet for eldre fungerer ikke som det skal. Fylkeskommunene plikter å levere tannhelsetilbud til eldre på sykehjem og i hjemmesykepleie, men det er hindringer i systemet som gjør at folk ikke får sin lovfestede behandling, sier Strand, som er professor ved Institutt for klinisk odontologi på Universitetet i Bergen.|

Ulik forståelse av taushetsplikt og manglende kunnskap og motivasjon til å formidle informasjonen er mulige årsaker til at informasjonen ikke alltid når frem. Pensjonistforbundet etterlyser politisk handling på feltet blant lokale politikere.

Handlingsplan

- Vi trenger polisk fokus for å løse dette problemet. Alle kommuner bør ha en handlingsplan for å bedre tannhelsen blant eldre. Flere forebyggende besøk kan også bidra til at eldre som har krav på gratis tilbud, blir plukket opp, sier Davidsen.

Han utfordrer kommunepolitikerne til å innføre faste årlige tannhelsekontroller for eldre over 67 år og å tilby en egen forebyggende helsekontroll for eldre over 75 år. 

Tannhelse handler om mye mer enn hull i tennene. Mange eldre sliter med munntørrhet og får smerter og ubehag. Det kan rett og slett føre til at man ikke klarer å spise.  Dårlig tannhelse kan også resultere i andre sykdommer og går utover folks generelle helse og verdighet. Det er uholdbart at en så stor gruppe i samfunnet systematisk ikke får rettighetene de har krav på, mener Davidsen. 

Hør også intervju med Johanna Waage på Løvåsen sykehjem i Bergen som ikke kjente til at hun hadde rett på gratis tannlege da hun bodde hjemme og hadde hjemmesykepleie.

http://www.nrk.no/hordaland/eldre-veit-ikkje-om-gratis-tannbehandling-1.12580701

0 resultater