Årsmøte 12. februar 2015

Referat fra årsmøtet, årsberetning finner du i vedlegget

Møtet ble holdt på Eldresenteret i Rindal den 12. februar 2015.

Åpning: Styreleder Helene M. Nergård ønsket alle velkommen. Det ble tent lys og avholdt en stille stund for å minnes de som hadde gått bort siden forrige årsmøte.

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Helene M. Nergård ble enstemmig valgt til ordstyrer på årsmøtet. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Til å skrive under møteboka ble Ann Ingeborg Grimsmo og Paul Haugen valgt.

Årsmelding

Styreleder gjennomgikk årsmelding for Rindal Pensjonistlag 2014. Denne hadde med oversikt over tillitsvalgte, aktiviteter i laget og arbeid i styret. Årsmeldingen ble godkjent. (Vedlegg 1).

Regnskap for 2014

Kasserer Olav Helgetun gjennomgikk regnskapet for 2013 i detalj. Regnskapet viser et

driftsresultat på NOK -12.250,21 og en egenkapital på NOK 155.952,05.

Kassereren orienterte om sentraliseringen av medlemskontingenten. Bankgiro skal benyttes

ved innbetaling. Kassereren orienterte også om medlemmenes mulighet til å registrere seg

slik at «Grasrotandelen» tilføres Rindal Pensjonistlag.

Regnskapet ble godkjent. (Vedlegg 2).

Kontingent for 2016

Styret foreslo en årskontingent på NOK 287,- og 110,- for medlem i fagforening. Kontingenten ble enstemmig vedtatt.

5.Valg

Valgkomiteen i 2014 består av Ola Aune (leder), Bjørg Møkkelgård og Astrid Flø. Komiteens forslag ble presentert. Alle forslag ble enstemmig vedtatt. (Vedlegg 3). I tillegg ble valgkomiteen gjenvalgt for et år.

Avsltningsvis fikk de som sluttet i tillitsverv ros for vel utført arbeid, og blomster ble utdelt. Ros ble det til medlemmer, styret og alle tillitsvalgte for et godt driftsår i 2014 for Rindal Pensjonistlag.

 

0 resultater