VEDTEKTER

Vedtekter for SeniorKollega (tidligere Ilas Senior Team) er nå utarbeidet iht retningslinjene fra PF

Vedtektene skal godkjennes på årsmøtet i 2015

 

0 resultater