Informasjonsskriv nr. 5

Informasjon fra fylket i september 2014

 

Landsmøte 8. juni – 11. juni 2015

Landsmøte 2015 avholdes på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

Forslag til landsmøte fra lokallagene må sendes til Akershus fylkesforening innen 31. oktober 2014.

Forslagene med innstilling fra fylket skal sendes forbundet sentralt senest 31. desember 2014.

Valg av delegater og vararepresentanter til landsmøte velges på fylkets årsmøte i mars 2015.

 

 

Høstseminar 23. – 24. september 2014, Sundvolden Hotel

Har du glemt å melde deg på er det fortsatt mulighet, men før 5. september 2014 og helt på mail.

Dere som har meldt dere på, er det noen som har matallergi? Gi oss en beskjed!

 

 

Ledermøte 9.oktober

Det er sendt egen innkalling/påmelding til Ledermøte 9. oktober 2014,

KS Agenda Møtesenter, Haakon VII`s gt. 9, Oslo

Husk påmeldingsfristen 25. september 2014.

 

 

TV aksjon 2014 «Vann forandrer alt»

Pensjonistforbundet Akershus er med i fylkesaksjonskomiteen for TV-aksjon

19. oktober 2014. TV-aksjon til Kirkens Nødhjelp går i år til arbeid med å skaffe varig tilgang til rent vann til millioner av mennesker, spesielt til folk i Sudan. Vi oppfordrer alle lokalforeninger og medlemmer til å gå med bøsse 19. oktober. Dere kan ta kontakt med akershus@tvaksjonen.no som kan koble dere videre til den kommunale komiteen på stedet der dere bor for påmelding, eller dere kan henvende dere til vår representant i fylkesaksjonskomiteen Børre C. Vedam tlf. 901 32 604 eller mail borrecv33@gmail.com som kan svare på eventuelle spørsmål.

 

 

Fylkesforeningens nettside

Informasjonsskrivene blir også lagt ut på vår nettside:

http://pensjonistforbundet.no/fylkesforeningen/pensjonistforbundet-akershus

 

Styret i Akershus Pensjonistforening.

 

0 resultater