Bommet Ruter på datoen? 1. april er først om en uke!!

Kjempeoverskrift i Aftenposten med påfølgende debatter i P4, Her og Nå samt Dagsnytt 18. Tema: Bort med honnørbilletten.

Tidligere blogginnlegg

Det er ikke til å tro og det er faktisk slik at jeg først trodde Ruter hadde bommet på datoen og serverte oss en aprilspøk, men det gjorde de visstnok ikke. Pensjonister er så rike at de må betale full pris på trikken, T-banen og bussen er meldingen fra selskapet. Et selskap eid av Oslo kommune ( 60%) og Akershus Fylkeskommune ( 40%). Ved siden av dette har humorist Torkildsen fra Stavanger gått ut og sagt at alle pensjonister skal vær så god måtte betale dobbelt pris for å se hans show. Humoristen ville bli lei seg om jeg tok han på alvor så den mannen skal jeg bare tie stille om. Men Ruter som i følge mine opplysninger hadde en stor nedgang i inntektene i 2012 skal altså nå redde stumpene med å øke prisene for pensjonistene. Direktør Bernt Reitan Jenssen, hvor har du din utdannelse fra? Når høye billettpriser gjør at inntektene går ned, har det da noengang falt deg inn at drt skjer fordi kundene kanskje vender deg ryggen og heller finner andre befordringsmetoder? Ved å øke billettprisene for pensjonistene er det tre forhold som melder seg:
1)- Lavinntektsgruppene blandt pensjonistene som nå reiser kollektivt vil ikke ha økonomi til å gjøre det i fremtiden. Faren for at denne gruppen blir mindre sosiale er stor og det er et kjempeutfordring for dine aksjonærer.
2)- De som egentlig har råd til å betale noe mer, og som kanskje har en bil i garasjen,vil sannsynligvis benytte seg av alternative befordringsmidler til bussen/ trikken. Dette skaper en miljøutfordring samt en trafikksikkerhetsutfordring da ikke alle eldre er like gode til å kjøre bil i byen.
3)- De inntektene som idag er på billettpriser vil gå ned som følge av færre reisende. For å kompensere dette må prisen på billetter for alle dem som betaler fullpris øke. Med andre ord en negativ spiral. For målet er vel å tjene penger??

Det virkelig fornuftige for Ruter både sett med aksjonærøyne og miljøøyne er å sette ned takstene for å lokke fler til å ta kollektivtransport gjennom hele dagen.

Ønsker direktøren i Ruter en samtale med Pensjonistforbundet om dette så er det bare å ringe meg.

Andre har også vært på banen idag.Jeg har bevisst ikke kommet inn på hvor patetisk det er av "forståsegpåere" å dra frem hvor ille det er at pensjonister har et sett av "frynesgoder". Hvorfor?? Det er for dumt og energien bør brukes på noe mer fornuftig.

0 resultater