Jeg kunne  ønsket meg  mer i nyttårstalen

Statsminister Solberg holdt en god nyttårstale for alle dem som er opptatt av psykisk helse, skole og jubileer men...

Tidligere blogginnlegg

 Jeg skal med en gang innrømme at jeg skjønner det ikke er alt en har på hjertet som kan komme med i en nyttårstale. Men når store viktige utfordringer blir uteglemt er det for meg et signal. Og det signalet er ikke godt.

Mange har de siste dagene vist til at Statsministeren ikke nevnte klimautfordringene. Jeg henger meg på der. Med en usedvanlig mild, regnfyllt og vindfull vinter så langt går jo tankene... kan vi gjøre noe med det? Slik vil jeg gjerne at Statsministeren også skal tenke og nevne høyt overtalt hvor hun er.

Eldre ble heller ikke nevnt. Ikke det at eldre er noe problem som skal hauses opp, men det er ikke til å stikke under en stol at andelen eldre i befolkningen øker og at vi ikke er parat til å ta i mot denne utfordringen slik politikken utøves idag. Det må tenkes nytt og  annerledes. Vi må være mer selvhjulpne, bo lenger i egen    bolig, ta mer del i frivilligheten for at samfunnet skal kunne fungere i tiden fremover. Dette skulle jeg gjerne hørt Statsministeren si noe om. En invitasjon til de gode kreftene som er her ( frivilligheten, organisasjonene, grunderne) for å snekre fremtidens eldrehverdag hadde gledet meg i nyttårstalen. Men det kommer jo flere taler...

0 resultater