Det du vil nok, får du til

Stortingsvalget er over og landet har fått en ny regjering utgått av FrP og Høyre med Erna Solberg som statsminister. Gjennom de partienes felles regjeringsplattform ligger det an til at landets pensjonister vil oppleve endringer.

Tidligere blogginnlegg

Det er svært mye bra i helsedelen av den politiske plattformen, og jeg føler meg trygg på at både Erna Solberg og Siv Jensen vil sette sitt personlige preg på det politiske Norge i tiden fremover. Det de virkelig har lyst til det får de også til. Det blir endringer i sykehusstrukturen. De regionale helseforetakene vil forsvinne og det blir en sterk satsning på styrking av kvalitetsarbeidet på sykehusene for å nevne noe. Det blir en markant satsning på eldreomsorgen gjennom lovfestet rett til heldøgns omsorg når du trenger det. Det står riktignok ikke det i dokumentet, men jeg er sikker på at FrP vil dette så mye at de får det til. Det vil bli en storstilt privatisering og kommersialisering innen helse -og eldreomsorgen. Det vil de så mye at det får de til. Så kan vi være så uenige vi bare vil i deres argumentasjon. Dette får de til.

Det de derimot har lovet men som ikke er kommet med i regjeringserklæringen er saker innen skatt og pensjon. Her har partiene kommet med sterke lovnader i programmer og valgkamp, men valgt å gi slipp på lovnaden i regjeringsforhandlingene. De har med andre ord ikke villet det nok. Høyre har i valgkampen lovet at pensjonistskatten skal kuttes med 800 millioner kroner, ved å løfte knekkpunktet for når skatteskjerpelse inntreffer. Jeg har lest regjeringserklæringen, men finner ikke denne lovnaden presentert noen plass. Videre konstaterer jeg at FrP har kastet på båten lovnaden om at pensjonistene skal ha samme kjøpekraftsutvikling som yrkesaktive, når de nå har kommet med en regjeringserklæring som sier at pensjonsforliket skal ligge fast for å sikre økonomisk bærekraft i velferdssamfunnet.

Vi har et godt utgangspunkt da alle politikere vil de eldre godt.

 

Generalsekretær Harald Olimb Norman

Til enhver tid er det slik at vi må foreta prioriteringer. Noe er alltid viktigere enn annet. Jeg sier definitivt ikke at Høyre og FrP har prioritert feil når regjeringserklæringen er lagd, men jeg konstaterer at enkelte valgkamputspill er vraket.

Det blir en reduksjon i avkortningen av pensjon for gifte og samboende pensjonister fra 15 til 10 prosent. Dette er en seier for FrP i regjeringsforhandlingene (selv om jeg mener de burde tatt alle 15% med en gang). En liten presisering; Jeg tar for gitt at det menes avkortning av grunnpensjon og garantipensjon.

Perioden blir morsom, spennende, lærerik og krevende. Vi har en mindretallsregjering vi skal opparbeide en gjensidig tillit til gjennom formelle og uformelle samtaler og møter. Vi har to støttepartier på Stortinget som vi skal pleie samarbeid med og vi har en stor opposisjon som vi også skal pleie samarbeid med. Alt til det beste for landets eldre. Vi har et godt utgangspunkt da alle politikere vil de eldre godt.

Ha en fin jul og husk refleks!

 

 

0 resultater