Forbløffende flaut fra Høyre

Jeg har alltid satt Svein Flåtten høyt, nå sank han plutselig langt ned

Tidligere blogginnlegg

 I sin iver etter å raljere med Arbeiderpartiets forslag om å endre reguleringsmekanismen i de årlige trygdeoppgjør kommer Høyres Svein Flåtten med regnestykker som savner sidestykke i edruelighet. Riktignok er ikke Arbeiderpartiets forslag å rope så veldig høyt hurra for, men å få seg til å si at pensjonister vil tape hundretusener av kroner på forslaget er grellt! For å få tallene til å gå opp må du først vinne i lotto, så må du bli 100 år gammel og på toppen av det hele må reallønnsveksten i årene fremover være på 2,5%. Nei Flåtten, dette regnestykket må du ta med deg tilbake til Høyre å få moderert. Regjeringen har selv i sin perspektivmelding anslått reallønnsveksten de neste 30 år til å være 1,7%. Da er det merkelig at Høyre nå kommer med 2,5%.
For leseren: Reallønnsvekst er skillet mellom lønnsvekst og prisvekst ( for å si det enkelt...netto økning av lønn). Her mener altså Høyre at den vil ligge på 2,5%. Gad vite hva NHO mener om det. Jeg har aldri opplevd en Høyreregjering som har snakket reallønnsvekst i den størrelsesorden som dette. Tvert om har jeg hørt ord som nullvekst, moderat vekst og ansvarlighet.
Til Arbeiderpartiets forslag så er å si at det er et steg i riktig retning, vekk fra et rigid system med automatisk fratrekk på 0,75% av lønnsvekst. Men, det er ikke godt nok. Løpende pensjon må reguleres omlagpå linje med lønnsvekst og være gjenstand for årlige forhandlinger mellom partene. Kunne du ikke heller sagt det Flåtten? Da hadde jeg fortsatt satt deg høyt.

0 resultater