Ikke gull alt som glimrer.. ei heller Silver

Vi fryktet at Silverkundene ville få problemer, og det fikk de. Å få halvert sin utbetaling over natta er direkte trist.

Tidligere blogginnlegg

Gjennom måneder har vi gjennom media fått informasjon om situasjonen til fripoliseselskapet Silver. Nye regler skapte et egenkapitalkrav som selskapet ikke har maktet å oppfylle. Til slutt valgte Finansdepartementet å sette selskapet under offentlig administrasjon. Finanstilsynet fikk i oppdrag å nedsette et administrasjonsstyre som skulle forvalte kapitalen. Pensjonistforbundet har anmodet om å få sitte i dette styret  for å ivareta pensjonskunden. Det er avslått men vi har et berettiget håp om å få plass i kreditorutvalget som styret har oppnevnt.

Den dramatiske utviklingen for pensjonskundene i Silver er av prinsipiell viktig betydning. Ingen bør oppleve kutt i sine pensjoner eller opptjente pensjonsrettigheter. I Pensjonistforbundets høringssvar til Finansdepartementet har vi påpekt at myndighetene bør spille en særskilt rolle når et pensjonsforetak settes under offentlig administrasjon. Siden myndighetene gir konsesjon til foretak som forvalter pensjonspengene våre bør også myndighetene ta ansvar når det oppstår en slik vanskelig situasjon.

Myndighetene har dessverre  vist liten vilje til å redde pensjonskundene i Silver. Vårt forslag til løsning er at alle kundene får sine innestående saldo flyttet over til en annen pensjonsleverandør. Da vil kundene få beholde alt de har rettmessig krav på, nemlig sin personlige saldo. Kundene får da beholde pensjonspenger, men må selv ta ansvar for hvordan egne pensjonspenger skal investeres fremover. 

Vi vil forfekte dette synet inn mot myndighetene og vil vil søke å få drahjelp fra organisasjoner det er naturlig å samarbeide med på området.

0 resultater