Ny høring i Stortinget

Etter seks runder med høringer som følge av Statsbudsjettet for 2017 er det nok en gang duket for høring. Denne gang Pensjonsmeldingen.

Tidligere blogginnlegg

 Pensjonsmeldingen som skulle vært fremlagt i forbindelse med Statsbudsjettet og således blitt endel av høringen i Arbeids- og sosialkomiteen vedr neste års budsjett har fått en egen høringsdato.

Vi stiller onsdag 16. november i komiteen for å si hva vi mener om regjeringens melding. Det bør ikke komme som noen overraskelse at vi er skuffet, provosert og irritert over måten denne meldingen er lansert på. Videre er vi forundret over regjeringens talltriksing.

Vi vil bruke tid både med et skriftelig svar og ikke minst muntlig til å fokusere på den uriktigheten helheten i meldingen og meldingens offentliggjøring medfører.

Vedlagt følger den første redegjørelsen fra vår side hvor vi anmoder om høring.

0 resultater