Statsbudsjettet 2017, hva kan vi forvente?

Torsdag 6. oktober legger regjeringen v/ finansminister Siv Jensen frem forslag til statsbudsjett for 2017. Det kan bli et avgjørende budsjett for regjeringen Solberg.

Tidligere blogginnlegg

 Mange er spente. Både politikere, næringsdrivende, konsumenter og organisasjoner. Hva ligger i det budsjettforslag som Siv Jensen legger frem kl 10.00 torsdag 6. oktober? Vi kan ikke annet enn å vente, eventuelt lese oss opp på  de lekkasjene som kommer dryppende. 
Men, denne regjering må levere på kvalitet. Kvalitet i eldreomsorgen har vært og er fortsatt en snakkis blandt politikere uansett farge og uansett nivå i hierakiet. Det snakkes om kvalitet i eldreomsorgen i den minste kommune, den største kommune og det snakkes om det i regjering og storting. Vi vil lenger... vi vil forbi snakket og til handling! Derfor må dette budsjettet ha i seg økte midler til kvalitet i eldreomsorgen. Verken mer eller mindre. Det må være midler til flere stillingshjemler på sykehjem og heldøgns omsorg. Kommunene må tilføres mer midler til hjemmesykepleie, velferdsteknologiske innretninger etc.
Kan vi forvente at regjeringens håpløse ordning med rabattordning hvis du bor på dobbeltrom på sykehjem forsvinner? Håper det.
Kan vi forvente en økning i de kuturelle spaserstokkmidlene? Håper det.
Kan vi forvente oss et ekstra økonomisk løft for enslige pensjonister? Håper det.

Vi vil borre oss ned i alle aktuelle budsjettdokumenter den dagen det blir lagt frem og vil fortløpende legge ut informasjon og kommentarer både på nettside, blogg og facebook. Videre vil nyhetsbrev om statsbudsjettet bli sendt alle medlemmene.

 

0 resultater