Tullete forslag om å endre avstanden mellom holdeplassene

Det er kommet forslag om å forlenge avstanden mellom holdeplassene i storbyene fra 300 til 600 meter for å få bussen fortere frem. Tullete!!

Tidligere blogginnlegg

 Idag er avstanden mellom holdeplassene 300 meter i de store byene. Dette er avstander som fungerer tilfredstillende for eldre, uføre, folk med barnevogn og annet. En for stor avstand vil skremme vekk brukere fra kollektiv transport til enten privatbil eller en hjemmetilværelse.

Argumentasjonen er at bussen har problemer med å holde ruta og at tiden fra a til b tar for lang tid. Det er det ikke vanskelig å være enig i, men da må det gjøres noe med traseene, hvem som faktisk skal få kjøre der osv. Det er altfor mange privatbiler (EL og andre) som får benytte samme trase` som bussene og trikkene.

Det er et uttalt ønske fra politikere at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Da må vi ihvertfall ikke begrense denne muligheten ved å gjøre det vanskeligere å ta kollektivtransport.

Godt råd: Legg forslaget ned i skuffen og la det forbli der!!

0 resultater