Oppløftende tanker fra politikere

Statsråd Høie vil åpne for ventelister, KrF og AP åpner for øremerkeing av midler.
Jada, det går fremover.

Tidligere blogginnlegg

 Vi har lenge etterlyst åpenhet rundt ventelister for heldøgns omsorgsplass. Når har Helseministeren satt fokus på dette og vil ha rapporter hvert år fremover på hvor mange som står på venteliste for å få en sykehjemsplass. Det er virkelig på høy tid.

KrF og AP tar nå til orde for øremerking av midler til drift av sykehjem på linje med hva som ble gjort for å få full barnehagedekning. Også dette er bra. Hadde de enda hørt på oss før!!! Da hadde det garantert vært en vesentlig bedre sykehjemsdekning. Når kommunene ikke har råd til å drifte sykehjem så bygger de dem heller ikke. Det må være et samspill mellom investering og drift. Dette har vi påpekt i mange år. Vi bistår gjerne i arbeidet med å få samspillet realisert.

0 resultater