​Bedre liv med velferdsteknologi

Lær mer om velferdsteknologi, meld deg på kurs.

Gratis kurs om velferdsteknologi

Bli mer kjent med hva velferdsteknologi er,
hvilke løsninger som finnes og hvordan du
kan få dem hjem. Vi holder gratis kurs over
hele landet, i samarbeid med lokale aktører.
Ta kontakt for mer informasjon.

Kurset er en videreføring av prosjektet "Morgendagens aktivitetssenter", støttet av Helsedirektoratet.

E-post: tone.bye@pensjonistforbundet.no
Telefon: 418 04 832

Velferdsteknologi gir oss bedre muligheter til å mestre eget liv i alderdommen

Hva

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet.

Hvorfor

Det er grunnleggende idealer er at vi skal mestre egen livssituasjon og klare oss selv i størst mulig grad. Velferdsteknologi styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Vi har også et eget ansvar for å planlegge alderdommen. Velferdsteknologi kan være en del av denne planleggingen. Men da trenger vi mer kunnskap om hva tekno­logien kan bety i våre liv. Innføring og bruk av velferdsteknologi må sees i sammenheng med omgivelsene og helheten i livet til brukerne.

  • Velferdsteknologi handler ikke om teknologi – men om mennesker

Brukerne må involveres i kommunenes satsing og innføring av teknologi. Brukermedvirkning er helt sentralt for å lykkes med å implementere velferdsteknologisom en del av tjenestetilbudet.

Fakta

Svært få kommuner har implementert velferdsteknologi som en del av tjenestetilbudet.

Kun to av ti kommuner tar med brukerne på råd når de de utvikler tjenestetilbudet med velverdsteknologi.

Eldre er positiv til velferdsteknologi men mangler kunnskap.  Ønsker du/dere mer informasjon om Pensjonistforbundets kursvirksomhet med hensyn til velferdsteknologi?

Ta kontakt med: Tone Bye, tone.bye@pensjonistforbundet.no

Tlf: +47 418 04 832

 

 

0 resultater