Nyheter

Mot løsning for Silver

Administrasjonsstyret i Silver har lagt frem et løsningsforslag for kundene som innebærer en reduksjon av pensjonskravene på omtrent 5 prosent. Tidligere medieoppslag har varslet at kundene risikerte å miste fra 30 til 50 prosent av pensjonsverdiene.

Økt minstepensjon – også for de som har jobbet i offentlig sektor

Pensjonistforbundet frykter at minstepensjonister med offentlig tjenestepensjon ikke får den lovede økningen på 4 000 kroner 1. september. 

Uenige om tall før trygdeoppgjøret

Samtlige organisasjoner som møter i formøtet før trygdeoppgjøret krever at regjeringen må se bort fra beregningene som teknisk beregningsutvalg har gjort i forkant av trygdeoppgjøret under henvisning til «særlige forhold». 

Silverkunde - hva er ditt krav?

Fordi Silver Pensjonsforsikring er satt under offentlig administrasjon, har kundene et pengekrav mot selskapet. Hvordan pengekravet defineres vil ha betydning for hvor mye Silver-kundene får fra sine fripoliser.

Halvering av utbetalingene fra Silver

Pensjonsforetaket Silver ble 17. februar satt under offentlig administrasjon, og administrasjonsstyret går til drastiske grep. I dag kom beskjeden om at pensjonsutbetalingene halveres fra og med 15. mars 2017, kun 5 dager før pengene skal være på konto.

Kunde i Silver – hva nå? 

Pensjonistforbundet ba fredag 17. februar om plass i administrasjonsstyret for Silver. Som Norges største interesseorganisasjon for mottakere av pensjon ønsker vi en plass i administrasjonsstyret for å sikre at kundenes interesser er godt representert, og sørge for at en best mulig løsning kommer på plass. 
 

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Pensjonistforbundet etablerer Regnbuenettverket

Liberaleren, 19. Oktober 2017 20:39

Regnbuen-nettverket åpnet

Norsk Pensjonistforbund, 19. Oktober 2017 16:54

Innleder samarbeid med Specsavers

Norsk Pensjonistforbund, 19. Oktober 2017 15:17

Pensjonistforbundet inn i lhbt-kampen

Blikk, 19. Oktober 2017 15:10

Høringer om statsbudsjettet 2018

Norsk Pensjonistforbund, 19. Oktober 2017 12:16

Foredrag om velferdsteknologi

Vegårshei Kommune, 19. Oktober 2017 09:27

Nei til kutt i pleiepenger

Norsk Pensjonistforbund, 18. Oktober 2017 13:36

Pensjonisters innsats sparer Norge for milliarder

Vi over 60, 13. Oktober 2017 12:35

0 resultater