Nyheter

Mot løsning for Silver

Administrasjonsstyret i Silver har lagt frem et løsningsforslag for kundene som innebærer en reduksjon av pensjonskravene på omtrent 5 prosent. Tidligere medieoppslag har varslet at kundene risikerte å miste fra 30 til 50 prosent av pensjonsverdiene.

Økt minstepensjon – også for de som har jobbet i offentlig sektor

Pensjonistforbundet frykter at minstepensjonister med offentlig tjenestepensjon ikke får den lovede økningen på 4 000 kroner 1. september. 

Uenige om tall før trygdeoppgjøret

Samtlige organisasjoner som møter i formøtet før trygdeoppgjøret krever at regjeringen må se bort fra beregningene som teknisk beregningsutvalg har gjort i forkant av trygdeoppgjøret under henvisning til «særlige forhold». 

Silverkunde - hva er ditt krav?

Fordi Silver Pensjonsforsikring er satt under offentlig administrasjon, har kundene et pengekrav mot selskapet. Hvordan pengekravet defineres vil ha betydning for hvor mye Silver-kundene får fra sine fripoliser.

Halvering av utbetalingene fra Silver

Pensjonsforetaket Silver ble 17. februar satt under offentlig administrasjon, og administrasjonsstyret går til drastiske grep. I dag kom beskjeden om at pensjonsutbetalingene halveres fra og med 15. mars 2017, kun 5 dager før pengene skal være på konto.

Kunde i Silver – hva nå? 

Pensjonistforbundet ba fredag 17. februar om plass i administrasjonsstyret for Silver. Som Norges største interesseorganisasjon for mottakere av pensjon ønsker vi en plass i administrasjonsstyret for å sikre at kundenes interesser er godt representert, og sørge for at en best mulig løsning kommer på plass. 
 

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Birkenes Avis 1920-02-21 Side 4-5

Birkenes Avisa PDF, 21. Februar 2020 00:00

Eldrebølgen kommer

siste.no (ANB), 21. August 2018 19:00

Forsker kaller eldrebølgekonseptet en bløff

Rana Blad, 21. August 2018 16:47

- Vold mot eldre på sykehjem er underrapportert

Sykepleien, 21. August 2018 15:36

131 000 personer får «slippen» i august

Norsk Pensjonistforbund, 21. August 2018 10:36

Professor kaller eldrebølgen en bløff

Telemarksavisa, 20. August 2018 20:10

Økonom avlyser eldrebølgen

FriFagbevegelse, 20. August 2018 10:57

Eldreomsorg er ei stor utfordring framover

Trollheimsporten, 20. August 2018 10:19

Eldreomsorga er ei stor utfordring framover

Tidens Krav, 20. August 2018 10:18

Økonom avlyser eldrebølgja

Firda Tidend, 20. August 2018 09:44

0 resultater