Nyheter

Mot løsning for Silver

Administrasjonsstyret i Silver har lagt frem et løsningsforslag for kundene som innebærer en reduksjon av pensjonskravene på omtrent 5 prosent. Tidligere medieoppslag har varslet at kundene risikerte å miste fra 30 til 50 prosent av pensjonsverdiene.

Økt minstepensjon – også for de som har jobbet i offentlig sektor

Pensjonistforbundet frykter at minstepensjonister med offentlig tjenestepensjon ikke får den lovede økningen på 4 000 kroner 1. september. 

Uenige om tall før trygdeoppgjøret

Samtlige organisasjoner som møter i formøtet før trygdeoppgjøret krever at regjeringen må se bort fra beregningene som teknisk beregningsutvalg har gjort i forkant av trygdeoppgjøret under henvisning til «særlige forhold». 

Silverkunde - hva er ditt krav?

Fordi Silver Pensjonsforsikring er satt under offentlig administrasjon, har kundene et pengekrav mot selskapet. Hvordan pengekravet defineres vil ha betydning for hvor mye Silver-kundene får fra sine fripoliser.

Halvering av utbetalingene fra Silver

Pensjonsforetaket Silver ble 17. februar satt under offentlig administrasjon, og administrasjonsstyret går til drastiske grep. I dag kom beskjeden om at pensjonsutbetalingene halveres fra og med 15. mars 2017, kun 5 dager før pengene skal være på konto.

Kunde i Silver – hva nå? 

Pensjonistforbundet ba fredag 17. februar om plass i administrasjonsstyret for Silver. Som Norges største interesseorganisasjon for mottakere av pensjon ønsker vi en plass i administrasjonsstyret for å sikre at kundenes interesser er godt representert, og sørge for at en best mulig løsning kommer på plass. 
 

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Stortinget.no

Stortinget, 19. Februar 2018 23:53

Eit NAV for heile folket

Sunnmøringen Pluss, 17. Februar 2018 13:20

Heimer skal tilpasses alderdom

Innherred Pluss, 16. Februar 2018 15:00

Kjære Ung-pensjonist!

Sande Avis, 15. Februar 2018 11:29

Landsstyret vil ha ens kontingent

Norsk Pensjonistforbund, 14. Februar 2018 18:59

Innrømmer hastverk i digitaliseringen

Tidens Krav, 13. Februar 2018 13:23

Tore Bråthen er død

Norsk Pensjonistforbund, 11. Februar 2018 15:29

Politikere, sykehus og eldreomsorg

Tidens Krav, 10. Februar 2018 14:53

Halvdigital

Sunnmørsposten Pluss, 09. Februar 2018 20:48

0 resultater