Nyheter

Stadig flere eldre får problemer med å betale regningene sine

Rapporten for Økonomitelefonen første halvår 2019 er klar.

Regjeringen varsler kutt i pensjonen for sårbare grupper

Regjeringen har i dag sendt ut to forslag på høring om kutt i pensjonen til alderspensjonister.

Mange minstepensjonister går glipp av pensjonsøkning

Minstepensjon for enslige øker med 4 000 kroner i året fra 1. september. Men har du offentlig tjenestepensjon blir denne redusert når minstepensjonen fra folketrygden øker.

Pensjonistforbundet krever regelendringer

Pensjonskunder med fripoliser har et oppsamlet overskudd i livselskapene på 11 milliarder kroner, men 9 milliarder kroner vil aldri bli utbetalt, viser ny rapport. Hvis ikke reglene forandres, vil beløpet de neste årene kunne bli tre ganger så stort og kundene blir fratatt 10 % økning av årlig pensjon.

Mot nulloppgjør for pensjonistene

Til tross for at LO i lønnsforhandlinger med NHO fikk det beste resultatet på flere år, anslås trygdeoppgjøret å gi et nulloppgjør for pensjonistene. Når selv gode år for lønnstakere gir null i realvekst for pensjonistene, viser det at reguleringsmetoden har feilet.

Alle eldre har ikke god økonomi!

En ny stortingsmelding gir et feilaktig inntrykk av at alle eldre har god økonomi. Det er særlig uheldig for de fattige eldre. Pensjonistforbundet har derfor sendt et brev til Finanskomiteen for å korrigere dette inntrykket.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Birkenes Avis 1920-02-21 Side 4-5

Birkenes Avisa PDF, 21. Februar 2020 00:00

«Leve hele livet» og kommuneøkonomi

Aura Avis, 14. Oktober 2019 14:03

ÅPENT TEMAMØTE

Trollheimsporten, 14. Oktober 2019 09:52

Her er presentasjonene fra Hell

Pensjonistforbundet, 10. Oktober 2019 10:41

Gratis foredrag om velferdsteknologi

Fræna kommune, 09. Oktober 2019 12:52

Sykepleiere kan bidra til en bærekraftig seniorboom

Sykepleien, 08. Oktober 2019 18:48

Statsbudsjettet 2020 for deg som er pensjonist

Pensjonistforbundet, 07. Oktober 2019 19:14

Alderspensjonister?

Tønsbergs Blad, 07. Oktober 2019 13:44

0 resultater