Nyheter

Pensjonistforbundet krever regelendringer

Pensjonskunder med fripoliser har et oppsamlet overskudd i livselskapene på 11 milliarder kroner, men 9 milliarder kroner vil aldri bli utbetalt, viser ny rapport. Hvis ikke reglene forandres, vil beløpet de neste årene kunne bli tre ganger så stort og kundene blir fratatt 10 % økning av årlig pensjon.

Mot nulloppgjør for pensjonistene

Til tross for at LO i lønnsforhandlinger med NHO fikk det beste resultatet på flere år, anslås trygdeoppgjøret å gi et nulloppgjør for pensjonistene. Når selv gode år for lønnstakere gir null i realvekst for pensjonistene, viser det at reguleringsmetoden har feilet.

Alle eldre har ikke god økonomi!

En ny stortingsmelding gir et feilaktig inntrykk av at alle eldre har god økonomi. Det er særlig uheldig for de fattige eldre. Pensjonistforbundet har derfor sendt et brev til Finanskomiteen for å korrigere dette inntrykket.

Prisene økte mer enn pensjonene
for fjerde år på rad

I 2018 økte prisene mer enn pensjonene. Dermed sank pensjonistenes kjøpekraft, for fjerde år på rad.

Krever på ny forhandlingsrett

Forhandlingsrett på løpende pensjoner utbetalt av folketrygden er hovedkravet fra Pensjonistforbundet til statsbudsjettet 2020.

Økt minstepensjon for enslige

Det blir 4 000 kroner mer i årlig pensjon til enslige minstepensjonister fra 1. september 2019. Det er klart etter at regjeringspartiene og KrF har kommet til enighet i statsbudsjettsforhandlingene for 2019.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Birkenes Avis 1920-02-21 Side 4-5

Birkenes Avisa PDF, 21. Februar 2020 00:00

– Vi er lei av pensjonist-tap

Sarpsborg Arbeiderblad, 13. Juni 2019 12:41

Vi eldre er ingen bølge

Framtid i Nord, 12. Juni 2019 17:42

Bekymret for eldretilbudet i Kristiansund

Tidens Krav Pluss, 12. Juni 2019 06:14

Pensjonistene står igjen uten økt kjøpekraft

Dagsavisen, 11. Juni 2019 12:07

Bodø Fylkeshovedstat

Avisa Nordland Pluss, 11. Juni 2019 10:36

Bodø fylkeshovedstad

Avisa Nordland, 11. Juni 2019 10:36

NBBL på Arendalsuka

Norskes Boligbyggelag -NBBL, 07. Juni 2019 16:14

0 resultater