Nyheter

Nok et svakt økonomisk år for pensjonistene

I 2019 økte pensjonene mer enn prisveksten. Dette er første gang siden 2014, men økningen er allikevel ikke noe å rope hurra for.

Stadig flere eldre får problemer med å betale regningene sine

Rapporten for Økonomitelefonen første halvår 2019 er klar.

Regjeringen varsler kutt i pensjonen for sårbare grupper

Regjeringen har i dag sendt ut to forslag på høring om kutt i pensjonen til alderspensjonister.

Mange minstepensjonister går glipp av pensjonsøkning

Minstepensjon for enslige øker med 4 000 kroner i året fra 1. september. Men har du offentlig tjenestepensjon blir denne redusert når minstepensjonen fra folketrygden øker.

Pensjonistforbundet krever regelendringer

Pensjonskunder med fripoliser har et oppsamlet overskudd i livselskapene på 11 milliarder kroner, men 9 milliarder kroner vil aldri bli utbetalt, viser ny rapport. Hvis ikke reglene forandres, vil beløpet de neste årene kunne bli tre ganger så stort og kundene blir fratatt 10 % økning av årlig pensjon.

Mot nulloppgjør for pensjonistene

Til tross for at LO i lønnsforhandlinger med NHO fikk det beste resultatet på flere år, anslås trygdeoppgjøret å gi et nulloppgjør for pensjonistene. Når selv gode år for lønnstakere gir null i realvekst for pensjonistene, viser det at reguleringsmetoden har feilet.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Birkenes Avis 1920-02-21 Side 4-5

Birkenes Avisa PDF, 21. Februar 2020 00:00

Ap-ledelsen bytter rådgivere med NHO

Aftenposten Pluss, 18. Februar 2020 15:30

Helljesen gir voksenopplæring for godt voksne

Fredrikstad Blad Pluss, 17. Februar 2020 21:57

Eldreråd og kommunal saksbehandling

Tidens Krav, 17. Februar 2020 15:35

Flere eldre - ingen katastrofe! - Brønnøysunds Avis

Brønnøysunds Avis, 16. Februar 2020 17:05

Pensjonistforbundet deltar i forskning på munnhelse

Pensjonistforbundet, 14. Februar 2020 13:28

Populært tilbud: Digital opplæring på tvers av generasjoner

Pensjonistforbundet, 13. Februar 2020 10:42

Kjærleik til heimbygda

Fjordabladet, 13. Februar 2020 08:14

0 resultater