Nyheter

Ny kommisjon innenfor helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen foreslo 24.mars å opprette en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Pensjonistforbundet støttet ikke forslaget om en undersøkelseskommisjon da saken var ute på høring.

Nytt helse- og sosialutvalg klar

Pensjonistforbundets nye helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 13. oktober. Overlege Stein Husebø er ny leder av utvalget.

- Nedprioriterer eldres tannhelse

Kun en tredel av eldre som har krav på gratis tannlege kjenner til egne rettigheter, viser ny undersøkelse fra Universitetet i Bergen. Pensjonistforbundet mener kommunene ikke tar eldres tannhelse på alvor, og etterlyser handling og konkrete løfter fra politikerne.

-Bra at eldre med demens ble hørt

Pensjonistforbundet har i dag avgitt høringssvar på Demensplan 2020 – Et mer demensvennlig samfunn.

Å prioritere betyr ikke å la eldre ligge å dø

Det er skremmende perspektiver som leder av Unge Venstre, Tord Hustveit, kommer med i BT 27. juli, når han skriver om prioriteringer i helsevesenet, og spesielt helsetapskriteriet. Slik vi leser innlegget, skal syke over 80 år bare ligge og dø, og ressursene kan brukes på rusmisbrukere, psykisk syke og MS-pasienter. Det kan umulig Hustveit ha ment.


Sykehjem i spørretimen på Stortinget

Kommersialisering, privatisering, bemanningsnorm, valgfrihet og kvalitet var alle ord som ble brukt i Stortingets spørretime i dag, der eldreomsorg var første sak på programmet og statsministeren svarte.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Birkenes Avis 1920-02-21 Side 4-5

Birkenes Avisa PDF, 21. Februar 2020 00:00

Kurs i velferdsteknologi

Lavangen kommune, 19. September 2018 17:30

Søk om støtte til å opprette Digihjelp-tilbud

KS - Kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon, 17. September 2018 12:03

Hvittingfoss pensjonistforening trenger nye krefter

Laagendalsposten, 14. September 2018 06:47

Tannhelse på dagsorden

Den Norske Tannlegeforeningens Tidende, 13. September 2018 00:55

Graver etter de døde

Bergensavisen Pluss, 12. September 2018 20:22

Samlet 70 "ambassadører" i Risør

Aust-Agder Blad Pluss, 12. September 2018 19:59

Stortinget.no

Stortinget, 12. September 2018 11:33

Har pensjonistene i Norge det for godt?

Fædrelandsvennen (login), 12. September 2018 11:30

0 resultater