Nyheter

Ny kommisjon innenfor helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen foreslo 24.mars å opprette en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Pensjonistforbundet støttet ikke forslaget om en undersøkelseskommisjon da saken var ute på høring.

Nytt helse- og sosialutvalg klar

Pensjonistforbundets nye helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 13. oktober. Overlege Stein Husebø er ny leder av utvalget.

- Nedprioriterer eldres tannhelse

Kun en tredel av eldre som har krav på gratis tannlege kjenner til egne rettigheter, viser ny undersøkelse fra Universitetet i Bergen. Pensjonistforbundet mener kommunene ikke tar eldres tannhelse på alvor, og etterlyser handling og konkrete løfter fra politikerne.

-Bra at eldre med demens ble hørt

Pensjonistforbundet har i dag avgitt høringssvar på Demensplan 2020 – Et mer demensvennlig samfunn.

Å prioritere betyr ikke å la eldre ligge å dø

Det er skremmende perspektiver som leder av Unge Venstre, Tord Hustveit, kommer med i BT 27. juli, når han skriver om prioriteringer i helsevesenet, og spesielt helsetapskriteriet. Slik vi leser innlegget, skal syke over 80 år bare ligge og dø, og ressursene kan brukes på rusmisbrukere, psykisk syke og MS-pasienter. Det kan umulig Hustveit ha ment.


Sykehjem i spørretimen på Stortinget

Kommersialisering, privatisering, bemanningsnorm, valgfrihet og kvalitet var alle ord som ble brukt i Stortingets spørretime i dag, der eldreomsorg var første sak på programmet og statsministeren svarte.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Kvinner står igjen som fattigdoms-tapere

Trønder-Avisa, 15. December 2017 08:44

Stortinget.no

Stortinget, 14. December 2017 21:16

Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

Stortingets spørretime, 14. December 2017 20:18

12 slag Solberg og Jensen har tapt denne høsten

Aftenposten, 13. December 2017 17:52

«Slippen» viser behov for opplæring og sterke organisasjoner

Norsk Pensjonistforbund, 07. December 2017 12:00

32 000 ganger takk!

Gudbrandsdølen Dagningen, 05. December 2017 09:33

Magne får endelig se "slippen" sin

Ringsaker Blad, 05. December 2017 07:02

0 resultater