Nyheter

Nytt helse- og sosialutvalg

Pensjonistforbundets nye sentrale helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 10. oktober 2018. Utvalget er et rådgivende organ for sentralstyret i Pensjonistforbundet.

Ny kommisjon innenfor helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen foreslo 24.mars å opprette en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Pensjonistforbundet støttet ikke forslaget om en undersøkelseskommisjon da saken var ute på høring.

Nytt helse- og sosialutvalg klar

Pensjonistforbundets nye helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 13. oktober. Overlege Stein Husebø er ny leder av utvalget.

- Nedprioriterer eldres tannhelse

Kun en tredel av eldre som har krav på gratis tannlege kjenner til egne rettigheter, viser ny undersøkelse fra Universitetet i Bergen. Pensjonistforbundet mener kommunene ikke tar eldres tannhelse på alvor, og etterlyser handling og konkrete løfter fra politikerne.

-Bra at eldre med demens ble hørt

Pensjonistforbundet har i dag avgitt høringssvar på Demensplan 2020 – Et mer demensvennlig samfunn.

Å prioritere betyr ikke å la eldre ligge å dø

Det er skremmende perspektiver som leder av Unge Venstre, Tord Hustveit, kommer med i BT 27. juli, når han skriver om prioriteringer i helsevesenet, og spesielt helsetapskriteriet. Slik vi leser innlegget, skal syke over 80 år bare ligge og dø, og ressursene kan brukes på rusmisbrukere, psykisk syke og MS-pasienter. Det kan umulig Hustveit ha ment.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

For Håvard (41) er internett en fiende

TV2, 23. Februar 2020 17:00

Regjeringen gjør enkene fattigere

Bodøposten, 22. Februar 2020 22:14

Pensjon, Sørloth og gullnål-utdeling var tema på pensjonistmøte

Hitra-Frøya Pluss, 22. Februar 2020 13:06

Årsmøte og åpen dag i Rindal pensjonistlag

Trollheimsporten, 21. Februar 2020 14:08

Flere eldre – ingen katastrofe!

Lofot-Tidende, 21. Februar 2020 10:15

Birkenes Avis 1920-02-21 Side 4-5

Birkenes Avisa PDF, 21. Februar 2020 00:00

Gullnål og heder til Ellen (89): - Hun er en bauta i Sande

Sande Avis Pluss, 20. Februar 2020 15:47

0 resultater