Nyheter

Ny kommisjon innenfor helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen foreslo 24.mars å opprette en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Pensjonistforbundet støttet ikke forslaget om en undersøkelseskommisjon da saken var ute på høring.

Nytt helse- og sosialutvalg klar

Pensjonistforbundets nye helse- og sosialutvalg hadde sitt første møte 13. oktober. Overlege Stein Husebø er ny leder av utvalget.

- Nedprioriterer eldres tannhelse

Kun en tredel av eldre som har krav på gratis tannlege kjenner til egne rettigheter, viser ny undersøkelse fra Universitetet i Bergen. Pensjonistforbundet mener kommunene ikke tar eldres tannhelse på alvor, og etterlyser handling og konkrete løfter fra politikerne.

-Bra at eldre med demens ble hørt

Pensjonistforbundet har i dag avgitt høringssvar på Demensplan 2020 – Et mer demensvennlig samfunn.

Å prioritere betyr ikke å la eldre ligge å dø

Det er skremmende perspektiver som leder av Unge Venstre, Tord Hustveit, kommer med i BT 27. juli, når han skriver om prioriteringer i helsevesenet, og spesielt helsetapskriteriet. Slik vi leser innlegget, skal syke over 80 år bare ligge og dø, og ressursene kan brukes på rusmisbrukere, psykisk syke og MS-pasienter. Det kan umulig Hustveit ha ment.


Sykehjem i spørretimen på Stortinget

Kommersialisering, privatisering, bemanningsnorm, valgfrihet og kvalitet var alle ord som ble brukt i Stortingets spørretime i dag, der eldreomsorg var første sak på programmet og statsministeren svarte.

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Pensjonistforbundet med skeiv satsning

Gaysir, 20. Oktober 2017 13:02

Kontingent for 2017 og 2018

Norsk Pensjonistforbund, 20. Oktober 2017 12:57

Støtter TV-aksjonen

Norsk Pensjonistforbund, 20. Oktober 2017 09:39

Vil ha posten som no

nrk.no, 20. Oktober 2017 05:36

Pensjonistforbundet etablerer Regnbuenettverket

Liberaleren, 19. Oktober 2017 20:39

Regnbuen-nettverket åpnet

Norsk Pensjonistforbund, 19. Oktober 2017 16:54

Innleder samarbeid med Specsavers

Norsk Pensjonistforbund, 19. Oktober 2017 15:17

Pensjonistforbundet inn i lhbt-kampen

Blikk, 19. Oktober 2017 15:10

Høringer om statsbudsjettet 2018

Norsk Pensjonistforbund, 19. Oktober 2017 12:16

Foredrag om velferdsteknologi

Vegårshei Kommune, 19. Oktober 2017 09:27

0 resultater