Flott medlemsmøte 30 april 2014

Det var rundt femti medlemmer og besøkende på medlemsmøtet onsdag 30. april 2014

En stolt styreleder Ingrid Romuld, kunne denne onsdagen ønske en stor forsamling velkommen til

Ingrid Romuld

medlemsmøte. Tradisjonen tro ble de mye allsang samt kaffe med nydelige smørbrød og småkaker. Loddsalg med mange fine gevinster var også på programmet.

Marit Elin Nerli hadde ord for dagen. Hun leste fra "konfirmasjonssøndag" av Hedvig Wist, muntert som Hedvig Wist kan det.

Arne Bjørn Romuld refererte fra fylkesårsmøtet til

Marit Elin Nerli

Pensjonistforbundet, hvor det var mange spennende og interessante saker på dagsorden.

Kleive hornmusikk hadde tatt turen til møtet og underholdt forsamlingen, bl.a. med maisanger.

Ingrid Romuld overrakte blomster til Arne Risehagen, som nå var gått ut av styret.

Arne Bjørn Romuld

Ole Johan Ytterhaug hadde godt tak på trekkspillet når han akkompagnerte sangene.

 

Ole Johan Ytterhaug

Kleive Hornmusikk

Fra forsamlingen

0 resultater