Informasjonsskriv nr. 3

Informasjon fra fylket i april 2014

 

Fylkeskontoret får ny mailadresse fra 1. mai 2014

Ny mailadresse til fylkeskontoret: akershus@pensjonistforbundet.no gjeldende fra 1. mai 2014.

Fylkessekretær vil sjekke tidligere mailadresse en kort periode etter 1. mai 2014.

 

 

Høstseminar 23. – 24. september 2014

Vi planlegger Høstseminar 23. – 24. september på Sundvolden Hotel. Program følger senere men hold av datoene.

 

 

Utbetaling av kontingent til fylkes- og lokalforeninger

Informasjon sendt fra Pensjonistforbundet som er viktig å videreformidle i lokalforeningene:

Det er anslagsvis 12.000 medlemmer i lokalforeninger som ikke har betalt sin kontingent for inneværende år.

Alle foreninger får i disse dager brev med lister over alle i sin forening som har betalt kontingenten. Ved å sammenligne med medlemslister pr 16.1 2014 vil de kunne se hvem som ikke har betalt.

Unntaket er en liten bunke hos oss med medlemmer som har betalt, men har gjort det på en måte som gjør at vi må bedrive detektivarbeid.

P.g.a. nytt datasystem og 127.000 giroer som skal tilbake inni systemet, så tar det litt lenger tid enn ønsket. De som har betalt egen giro og da med kidnummer gikk helt greit og la seg pent inn i reskontroen. Alle lokalforeningene som har medlemmer som har betalt har nå fått penger og lister over hvem som har betalt. Det er da fortrinnsvis disse som har betalt med kidnummer. Det er flere som slår i sammen giroer for herr og fru og ikke skriver hvem de betaler for. Greit å finne fram om vi vet hvem som er gift med hvem, men her er det store mørketall og her har alle noe jobb å gjøre. Viktig å informere i lokalforeningene at de tar en titt på medlemslistene og ser om de som er gift/samboere er registrert som dette.

 

Fylkesforeningens nettside

Informasjonsskrivene vil også nå bli lagt ut på vår nettside: 

http://pensjonistforbundet.no/fylkesforening/pensjonistforbundet-akershus

 

0 resultater