Ingrid Romuld gjenvalgt som leder

På årsmøtet til foreningen 23. februar ble Ingrid Romuld gjenvalgt som leder. Du kan lese årsberetningen ved å klikke på vedlegget og lese referatet under.

 

Referat fra

Årsmøte i Kleive pensjonistforening 23 februar 2014.

Etter at Ingrid hadde ønsket velkommen sang forsamlingen "Nidelven" til musikk av Ole Johan på trekkspill.

Deretter gikk vi direkte til årsmøtesakene.

Innkalling og sakliste godkjent uten merknader.

Olav Jakob Berg ble valgt som møteleder. Borghild Tveraaen valgt som referent.

Bjørg Stokke og Iver Vollheim ble valg til å skrive under møteprotokollen. Arne Bjørn Romuld og Per Gussiås ble valgt som tellekorps.

Årsberetningen fra styret for 2013 ble godkjent med en merknad. Merknden gjalt reiseruta for langturen. Turen startet med buss til Ålesund, ikke til Åndalsnes som stod i årsberetninga.

Regnskapet for 2013 ble godkjent uten merknader. Revisor hadde heller ingen merknader.

Det ble vedtatt at årets (2013) regnskap fastsettes som budsjett for 2014.

Kontingenten til lokallaget for 2015 ble satt til kr 50,00.

Valget som ble ledet av valgkomiteens leder, Arne Bjørn Romuld, fikk slikt resultat:

Leder                        Ingrid Romuld                             Gjenvalg

Nestleder                 Anne Gujord Andreassen Ikke på valg

Kasserer                   Olav Jakob Berg                    Gjenvalg

Sekretær                  Borghild Tveraaen                Gjenvalg

styremedlem       Erna Rokstad                             Ikke på valg
styremedlem       Per Gussiås                                Gjenvalg
styremedlem       Anna Marie Haugnes           Gjenvalg

varamedlem        Anna Marie Romuld              Gjenvalg
varamedlem        Inger Ulleland                            Ikke på valg
varamedlem        Astrid Harstad                          Ny

Turkomite:

Leder                        Marit Elin Nerli                         Ny

Medlem                    Kirsten Øverli                         Ny

Medlem                    Bjørga Kleivenes                  Ny

 

Underholdnings-

komité                      Styret                                          Ikke på valg
Valgkomité:

Leder                        Arne Bjørn Romuld            Gjenvalg

Medlem                    Marit Elin Nerli                     Gjenvalg

Medlem                    Ragnhild Rødset                 Gjenvalg

Revisor                    Bo Nielsen                               Gjenvalg

Årsmøtet slutt.

 

Bjørg Stokke                                    Iver Volheim

Borghild Tveraaen referent

0 resultater