Kari Bjerknes ny leder - fortsatt drift.

På årsmøtet 11. april 2014, ble Kari Bjerknes valgt som ny leder.

Du kan lese årsberetning og referat ved å klikke på vedleggene.

 

0 resultater