Tale Jordbakke overrakte I-pad til en overrasket og glad Knut Aage Sveen. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

 I-pad i gave til Sveen i Fagforbundet

Pensjonistforbundet ønsket stor deltakelse i høringen om ny organisasjonsstruktur og lokket med tre I-pader. Den ene av dem havnet i Hamar.

 Det var en høyst overrasket Knut Aage Sveen fra Fagforbundets pensjonistforening avd. 139 som ble ropt opp på fylkesårsmøtet nylig. Under sitt foredrag stoppet kommunikasjonssjef Tale Jordbakke opp og ba Sveen innfinne seg på scenen. Der kunne hun fortelle at Knut Aage Sveen var den heldige vinner av den ene I-paden som forbundet satte opp som svarpremie i spørreundersøkelsen i fjor.

Undersøkelsen skulle kartlegge medlemmenes og foreningenes syn på hva slags organisasjon PF skal være i framtida. Og blant de mange hundre innsenderne var altså vinnerlykken til stede for Sveen som lovet å dra hjem og lære seg bruken av nettbrett.

 

0 resultater