Leder Lillian Karlsen og dirigentene Asmund Hansen og Fredd Gerhardsen.

Det var en stolt leder Lillian Karlsen som kunne ønske velkommen til Årsmøtet 2014

Dette årsmøte kunne vel sies å være det mest vellykkede årsmøte på mange år.

 På møtet orienterte Borge Rørvik fra Pensjonistforbundet sentralt, og om den nye organiseringen av Pensjonistforbundet. Sentral innkrevning av kontingenten ble godt mottatt. Orienteringen fra forbundet ble godt mottatt. Lillian Karlsen fokuserte på medlemsvervingen, og den betydningen av at flest mulig eldre burde være tilsluttet Pensjonistforbundet. Husk Verdens Aktivitetsdag 10. mai. Allerede i slutten av April vil styret i Troms arbeide seg gjennom programmet for 2014 og oppfordrer foreningen til å sende inn saker som fylket må arbeide med.  Redaksjonskomiteen la stor vekt på verdighetsgarantien, som det ser ut til at de fleste kommuner har glemt.

0 resultater