Det var en lydhør forsamling av delegater som hørte forbundslederen Borge Rørvik sitt foredrag.

Årsmøtet til pensjonistforbundet i Troms i Tromsø 27. og 28. mars 2014

Det var mange spennede tanker Borger Rørvik hadde å fortelle delegatene om fremtiden til Pensjonistforbundet.

 Årsmøtet som gikk over 2 dager  viste at Pensjonistforbundet både sentralt og lokalt har mange oppgaver i fremtiden. Direkte medlemskap vakte en del diskusjoner, men alle var enige om at sentral innkrevning av kontingenten var og er en god ordning. Årmelding og regnskap ble enstemmig godkjent og valgene ble fort gjennomført. Valgkomiteen hadde gjort et glimrende arbeid på forhånd. Tre saker som redaksjonskomiteen arbeidet med, ble også enstemmig godkjent. Den viktigste har vist seg å være svært viktig etter det vi har lest i dagens aviser. Pensjonistforbundet i Troms vil minne kommunen om Verdighetsgarantien og at denne blir fulgt opp.

0 resultater