Aktivitetsdag 10. mai 2012

Foreninga er kome godt igang med planlegging av arrangementet 10.mai som skal markeres som aktiv dag for eldre over hele landet.

Vi har fått istand samarbeid med kulturavdeling i kommunen og den nytilsatte helsekoordinatoren. Programmet er ennå ikker fastlagt,men vi har snakket om et opplegg der trimturen blir lagt opp som en "kulturvandring" med besøk ved en eller annen severdighet, og blir avsluttet med samlig - helst trulig i stua på sjukeheimen, der det blir kulturinnslag og enkel servering. Vi er ellers obs på at forhåndsomtale i media er spesielt viktig for dette arrangementet.  

0 resultater