Lokalforeningen har arrangert bilførerkurs 65+ anbefales!

BILFØRER 65 +

Lokalforeningen har arrangert bilførerkurs 65+ . Etter oppfordring fra flere hold, bestemte Lokalforeninga å melde vår interesse for Bilførerkurset 65+

Vi oppdaget snart at for å få med flest mulig, ville vi prøve å få arrangert kurset i vårt eige lokalmiljø - på Batnfjordsøra.
Vi tok dette opp med Statens vegvesen og Folkeuniversitetet. - Og Alfa Trafikkskole i Kristiansund sa seg villig til å legge kurset hit.
Dette er det første 65 +kurset som er holdt i et bygdesamfunn- her i området, og alle var spendte på resultatet. Deltakerlista ble fulltegnet
på første forsøk, og vi opplevde ei engasjert forsamling med gode sjøførlærere som også var villig til å svare på alle typer spørsmål fra kursdeltakerne.
Sjølv om det ble en del ekstraarbeid for foreninga vår med å få lagt kurset hit, var dette bryet vert. 

0 resultater