Styreleder Angvik

Ny leder valgt på årsmøtet 2012

Eva Angvik ble valgt som ny leder på årsmøtet 8. fenruar 2012. Gjemnes pensjonistforening avvikla sitt årsmøte 8.februar 2012 Nytt styre:

Leiar: Eva Angvik (ny) Nestleiar: Kristian A.Harstad (ny Kasserar: Leif Astad Skrivar: Bersvein Sjømæling Styremedlem: Magnar Johansen (ny) 1.vara: Eldbjørn Bjerkeset 2.vara: Marie Magnussen  

0 resultater