Harald O. Norman intervjues av NRK-reporter, Ellen Sporstøl, om boligpolitikk for eldre. Foto: Tale B. Jordbakke

Pensjonistforbundet setter boligpolitikk for eldre på agendaen                              

Eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og det viktig at vi som samfunn gjør dette mulig. Pensjonistforbundet mener det er på høytid med en debatt og handling om hvordan vi kan lage en framtidsrettet boligpolitikk for eldre.

 

– Boligpolitikk for eldre et neglisjert område i politikken. Vi er flinke til å til tilrettelegge samfunnet for barnefamilier og de som er i arbeid, men alt for ofte er ikke eldre med i bildet når nye områder skal tegnes opp og bygges ut, sier Harald O. Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet.

Han mener det er på tide at det skjer en holdningsendring både hos den enkelte pensjonist, i kommunene og på regjeringsnivå.

Foto: Monica Økern

– Alle har et ansvar for å tenke på hvordan de skal klare seg i eget hjem når de blir eldre – og vurdere om dette i det hele tatt er mulig, eller om beste løsning er å flytte. Men det er også viktig at kommunene bygger boliger for eldre, og at det kommer føringer fra regjeringen om hvordan dette skal prioriteres.

Norman tror samfunnet vil spare mye på å hjelpe eldre lengere i eget hjem, og ikke minst at det vil gi mer livsglede og aktivitet på våre eldre dager.

– Vi vet at vi vil få problemer med å skaffe nok institusjonsplasser om vi ikke klarer å tenke mer forebygging og rehabilitering. Vi står foran store demografiske endringer, og vi er nødt til å begynne å planlegge for dette. De aller fleste ønsker først å fremst å få bo i egen stue så lenge som mulig, og det vil også være det beste for samfunnet, så da må vi jobbe mot dette målet sammen, sier Norman. 

0 resultater