Styrearbeide

Fylkesstyret

Styret møtes som regel hver måned på vårt kontor i Stavanger.

Styret består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og leder for helseutvalget,  samt fylkessektretæren. Desuten deltar representanter for kontrallkomiteen.  (Uten stemmerett)

Styret behandler saker av betydning for våre interesser som pensjonister, og er bindeleddet mellom fylkeslaget og lokallagene. Vi vet at forskjellige problemer og spørsmål stadig dukker opp blandt lag og medlemmer. Vårt fylkeskontor er behjelpelig med å gi råd, og for å bringe saker til behandling i fylkesstyret. Styremedlemmene har dessuten fordelt lokallagene mellom seg, slik at hvis noen ønsker kontakt eller besøk på medlemsmøter f.eks, formidler vi gjerne det.

Fylkeslaget ved styret har nært samarbeide  med forbundet sentralt, og formidler bl.a. informasjon derfra. Videre arrangerer vi kurs, konferanser og arangementer av forskjellige slag, for medlemmene i fylket.

Fylkeslaget har kontor i Kongens gate 43 i Stavanger. Fylkessekretær Randi Ørmen er som oftest tilstede tirsdag og torsdag kl. 10 - 13.

Telefon: 51 53 62 00 eller mobiltelefon 47 44 53 63. E-post: rogaland@pensjonistforbundet.no

 

 

  

0 resultater