ÅRSMØTE 23.02.2012

Årsmøtet vart halde på Aukra Hotell. 44 medlemmar hadde møtt fram. Leiar i fylkeslaget var gjest på møtet, og han snakka om aktuelle saker i Norges Pensjonistforbund. Leiar Per Varhagvik leia årsmøtet på ein god og ryddig måte.

Valet ga dette resultatet: Leiar: Per Varhaugvik Nestleiar: Astrid Aukan Nerbø Sekretær: Bjørg Hukkelberg Kasserar: Rolf Harald Blomvik Styremedlem: Marit Fornes 1.vara:Ragnar Tangen 2.vara: Olaug Eikrem 3.vara: Erling A. Oksavik Revisorar Kjartan Rød og Knut Julnes. Vara Jarles Oterhals Valkomite: Håkon Eikebø (leiar), Karen Berg, Kirsti Solem Tur/arr.komite: Ingeborg Skeide (leiar), Aasmund Søreide, Oddvar Melsæter. Vara Marit Fornes og Peder Elias Rindarøy. Årsmeldinga er vedlagt. 

Årsmelding for Aukra Pensjonistlag 2011

Leiinga i Aukra Pensjonistlag har hatt denne samansetninga:

Leiar : Per Varhaugvik
Nestleiar : Margit Johansen
Sekretær : Bjørg Hukkelberg
Kasserar : Arne Solem
Styremedlem : Astrid Aukan Nerbø
1. vara : Rolf Harald Blomvik
2. vara : Olaug Eikrem
3. vara : Ragnar Tangen

Tur- og arr. komite:

Leiar : Bjørn Jensen
Medlem : Aasmund Søreide
” : Ingeborg Skeide
1. vara : Oddvar Melsæter
2. vara : Marit Fornes

Revisorar:
Kjartan Rød
Knut Julnes

Vara: Jarles Oterhals

Valnemnd:
Leiar : Odd Ramfjord
Medlem : Håkon Eikebø
” : Karen Berg

Arbeid i styret:

Det er i 2011 halde 9 medlemsmøte, samt julebord og 9 styremøte. Handsama 58 saker i årsmøteperioden. Vi har i dag 98 medlemmar.

Saker:

Møteplan for året
Opplegg for medlemsmøte
Etterlyst bufellesskap (årsmøtesak 2008)
Opplegg for Aukradagen 04.06.2011 (vervekampanje)
Kurs 65+ gjennomført i veke 13 med 15 deltakarar, meget vellukka.
Forslag til kandidatar til Eldrerådet perioden 2011-2014
Kommuneplan for Aukra 2011-2020
Prosjekt 2010 fase 2

Aktivitetar:

24.02.11 Årsmøte med besøk av fylkessekretær Rolf Bjørseth
31.03.11 Medlemsmøte. Bjørg og brødrene hadde program

28.04.11 ” Jon G. Gjeldberg ”Nye Riksfjord skole”
(kunne ikkje komme pga kommunestyremøte)
26.05.11 ” Jon G. Gjeldberg ”Nye Riksfjord skole”
25.08.11 ” Anne Lise Vatne Eide ”Mi livshistorie”
29.09.11 ” Fysioterapeut og akupunktør Kimberli Rika
27.10.11 ” Miriam Venås, song og musikk
24.11.11 ” Endringar i banken. Banksjef Kåre Riksfjord
14.12.11 Julebord. Deilig mat og ein vellukka kveld
26.01.11 ” Samhandlingsreformen. Kommunalsjef Ingrid H. Rimstad

Turar og representasjon:

31 medlemmar frå APL deltok på pensjonisttreff på Vatne 28.05.11. Eit alle tiders arrangement.

3 medlemmar deltok på pensjonisttreff på Høgtun folkehøgskole 23.03.11.

Nokon tur ellers vart det ikkje i år, grunna lita interesse.

Leiar Per Varhaugvik var utsending på fylkesårsmøte i Molde 23-24.03.11

Astrid A. Nerbø, Arne Solem, Bjørg Hukkelberg og Per Varhaugvik deltok på haustkonferansen i Molde 27.09.11.

Styret takkar:

Styret i Aukra Pensjonistlag takkar den enkelte for samarbeidet i året 2011 og vonar på eit nytt år med framgang og trivsel.

Aukra februar 2011

Per Varhaugvik Arne Solem Bjørg Hukkelberg
Margit Johansen Astrid Aukan Nerbø

 

0 resultater