FLAMIGOS ledet allsangen!!

Åpent møte i Henningsvær

Åpent møte for pensjonister og andre eldre i Henningsvær, onsdag 29. januar 2014

 

Pensjonistforbundet Nordland hadde i samarbeid med Henningsvær pensjonistforening, invitert til åpent møte i  Galleri Lofoten Hus, Henningsvær, 29. januar 2014.  Møtet var annonsert i lokalpressen og lokalforeningene og de kommunale eldrerådene i Lofoten var invitert.

50 personer hadde møtt frem. Dessverre var verken lokalforeninger eller eldreråd tilhørende Vest-Lofoten representerte.

Lederen i  Henningsvær pensjonistforening, Anna-Britt Sørhegge, og lederen i Pensjonistforbundet Nordland, Anne-Lise Steinbach, ønsket de fremmøtte velkommen.

Innledningsvis ble filen "Det magiske øyriket" vist. Filmen viser magiske sider ved Lofoten, unike bilder og videoklipp både fra dagliglivet og høytidligheter på forskjellige steder i Lofoten.

En lokal kvartett, «Flamingos» underholdt med trekkspill, gitarer og sang.  Repertoaret bestod av gamle og kjente melodier som alle innbød til allsang.  Tilhørerne var ikke sene om å respondere på Flamingos oppfordring til allsang.

Etter at tilhørerne var kommet i fin stemning etter allsangen, repeterte og redegjorde fylkessekretæren for hvilke kjernesaker som Pensjonistforbundet fokuserer på i inneværende år og i neste år. Det ble også presisert hvilke ansvar og muligheter som lokalforeningene har til å påvirke lokale saker som er av betydning, ikke bare for eldre, men også for lokalsamfunnet. Deet ble særlig pekt på hvilke muligheter som de eldre har gjennom de kommunale eldrerådene. Ved å gi uttrykk for sine meninger om lokale saker, kan pensjonistforeningene gjøre seg bemerket og relevant i lokalsamfunnet, og på den måten vise at pensjonistene vil noe mer enn bare helse og omsorg for de eldre.  Aktuelle saker som en pensjonistforening kan kommentere og mene noe om, er for eksempel nedleggelse av grendeskoler og flytting av skoletilbud inn til kommunesentret, drift av kommunal aktivitetssenter, kommunens plan for oppfølging av samhandlingsreformen, tilbud om fysisk aktivitet for alle i kommunene osv.

Deretter serverte den driftige lokalforeningen, kaffe, snitter og kaker.  Dette gav de fremmøtte fin anledning til å prate og hygge seg med hverandre.  Tilslutt takket man hverandre og spesielt Henningsvær pensjonistforening for en svært vellykket samling.

0 resultater