Foto: Mona Økern

Nye midler til Bekymringstelefonen

Pensjonistforbundet har fått innvilget midler til videreføring av Bekymringstelefonen i 2014. Tjenesten som har vært i drift siden 2008, vil dermed være åpen for alle også i det kommende året.

 

Bekymringstelefonen driftes av Pensjonistforbundet og er til for alle som går med bekymringer, og trenger noen å snakke med – enten det gjelder en selv eller andre. Selve telefonen driftes av tre personer, som av hensyn til tjenesten er anonyme. De som ringer Bekymringstelefonen kan få svar på spørsmål og en som lytter til deres bekymringer. Tjenesten er åpen hverdager mellom 9.00 og 14.00.

– Det er ikke bare eldre som ringer. Også familie, ektefeller, barn, venner, naboer og helsepersonell henvender seg med bekymringer for enkeltpersoners helse og velferd, forteller en av de som svarer på Bekymringstelefonen.

Vedkommende forteller videre at problemer knyttet til ensomhet er nok den viktigste årsaken til at folk ringer.

– Mange er ensomme og går alene med sine vanskelige tanker. Ofte er det spørsmål om egen helse og alvorlig sykdom, men det kan også være spørsmål om arv, uskiftet bo, førerkort, skatt eller klager på offentlig forvaltning.

 

En telefon for gode råd og medmenneskelighet

Bekymringstelefonen er seg selv ikke en saksbehandlingstjeneste, men de som svarer, lytter og gi råd om hvem en kan henvende seg til.

– Ofte kan det være behov for å drøfte problemer og spørsmål med en nøytral person som kan gi råd og veiledning, eller være en lyttende samtalepartner, og det forsøker vi å være. Vi sier at Bekymringstelefonen er en telefon for gode råd og medmenneskelighet. Svært mange av innringerne er både fornøyde og takknemlige for den hjelpen de får, forteller en av de som svarer på telefonen.

Om Bekymringstelefonen:

  • Bekymringstelefonen kan nås på 94 85 60 04
  • Åpen alle hverdager mellom 9.00 og 14.00.
  • Alle, både medlemmer og ikke medlemmer er velkomne til å ringe Bekymringstelefonen.

 

0 resultater