Leder i Bodø pensjonistforening, Hans H Hansen, gratuleres av Liv Thun, 1.nestleder i Pensjonsitforbundet

Bodø pensjonistforening feiret sitt 50-års jubileum.

Onsdag 4. desember feiret Bodø pensjonistforening sitt 50-års jubileum med festmiddag på Tusenhjemmet i Bodø.

Innledning

Bodø pensjonistforening feiret sitt 50-års jubileum den 4. desember 2013.  Tilstede var om lag 50 gjester, både fra foreningen og inviterte gjester. Forbundsstyret var representert ved 1. nestleder Liv Thun, og fylkesstyret med lederen Anne-Lise Steinbach. Ordfører Ole- Henrik Hjartøy representerte Bodø kommune. Etter et velsmakende måltid, hilste de nevnte tre fra hver sin organisasjon, samt at lederne i de andre pensjonistforeningene i Bodø hilste til Bodø pensjonistforening. Tilslutt opptrådte «Pensjonistrevyen», en frisk gjeng med pensjonister, med dagsaktuelle sketsjer med både tekst og musikk som festdeltakerne satte høylytt pris på.

Historien

Stiftelsesdatoen, 8. november 1963 var det 53 personer som møtte frem på Corner cafe i Bodø og stiftet Bodø og Bodin Trygde – og Pensjonistforening.  22 meldte seg inn med en gang, og de valgte et styre bestående av formann Adolf Holm - nestformann Jørgen Lekanger – sekretær Olav Fransvåg – kasserer Jens Slagstad – styremedlem Gustav Andersen.

Allerede i 1965 ble navnet endret til Bodø og Bodin pensjonistforening og i 1970 ble navnet endret til Bodø Pensjonistforening.  Det har vært 19 formenn i disse årene.
Foreningen hadde en trang fødsel økonomisk.  De fikk kr 50 fra forbundet og kontingenten ble satt til kr 5 pr. medlem. Kommunen var velvillig til å dekke utgifter vedr. leie av møtelokalene til medlemsmøtene.

Medlemsmøtene ble holdt på flere forskjellige steder i byen .  Blant annet brukte man kantina i rådhuset, samvirkelagets møterom, Folkets Hus, Betania, Triangelheimen, Idun kafe, kantina på yrkesskolen og tilslutt her på Tusenhjemmet , som foreningen benytter i dag.

Medlemstallet har variert ganske mye i denne 50 års historien. Fra 22 i 1963 til 626 i 1978, som er registrert som det høyeste , og siden da har det jevnt og trutt gått ned ,til det som er i dag 74 medlemmer.

Fra starten i 1963 og i mange år, var foreningen enerådende i kommunen. Dette kan forklare det høye medlemstallet på syttiårene, men etter dette begynte de store arbeidsplassene og store foreninger å danne egne pensjonistgrupper eller foreninger.

Det kan også nevnes at ved siden av den kommunale foreningen, har Bodø i overkant av ti foreninger tilhørende arbeidsplasser som sykehus, post, telegraf, politi osv. Det er nok disse foreningene som stikker av med potensielle medlemmer til våre pensjonistforeninger  her i byen.

0 resultater