To fornøyde deltaker fra Steigen pensjonistforening, leder Anne Markussen og Hildur Lund. I bakgrunnen to deltakere fra Fauske pensjonistforening.

Regionsamling for lokalforeninger i Salten, 20. november 2013.

Regionsamling for lokalforeninger i Salten regionen.

Samlingen var organisert og ledet av fylkessekretæren og lagt opp som en kombinasjon av informasjon fra fylkeskontoret og en menings- og erfaringsutveksling mellom lokalforeningene og fylkeskontoret.

Første post i programmet var en redegjørelse om den allerede oppstartede organisasjonsutviklingen som Pensjonistforbundet har igangsatt på landsbasis.  Det kan bli valgt en ny organisasjonsform fra sommeren 2015. Man gjennomgikk hvilke mulige fordeler som kan oppnås ved en eventuell ny organisasjonsform. Deltakerne var enige om at det vil være både fordeler og ulemper, og man ser frem til den videre prosessen med spenning.

Til slutt fikk lokalforeningene muligheter til å dele sine erfaringer med de andre foreninger.  Temaet medlemsverving ble raskt brakt på banen. Man var enige om at dette er kanskje den største utfordringen til lokalforeningene, ikke bare i Salten, men kanskje også i større omgang.  Flere av lokalforeningene delte velvillig sine erfaringer med hverandre, og nyttige råd ble notert ned av deltakerne. Et annet tema som ble vist stor oppmerksomhet var samarbeidet mellom lokalforeningene og de kommunale eldrerådene. Det var stor enighet om at dette samarbeidet utvilsomt kan bli bedre i flere av kommunene.

<p 3.3pt;"=""> Det er godt at man på en slik måte kan utveksle erfaringer mellom pensjonistforeningene. Pensjonistforbundet Nordland vil prioritere å gjennomføre lignende samlinger og møter også andre steder i Nordland fylke.  Takk for en god regionsamling!

0 resultater