Interesserte deltakere på konferansen.

Lederkonferanse med søkelys på eldreomsorg

Pensjonistforbundet, Vest-Agder arrangerte onsdag 30. oktober 2013 en konferanse om eldreomsorg for lokallagsledere, egne medlemmer i eldrerådene og styret. Det deltok 33 personer på konferansen.

Konferansen var i regi av helseutvalget.

Seniorrådgiver Ingrid Mydland, ved Fylkesmannens kontor, tok for seg statlige føringer for kommunale helsetjenester med utgangspunkt i Omsorgsplan 2015.

Hun gikk deretter videre til stituasjonen i Vest-Agder.

Likeså nevnte hun også hvilken type klagesaker fylkesmannen får.

Utdanningssjef i fylkeskommuen Arly Hauge tok for seg problemer omkring utdanning av helsefagarbeidere.

I følge prognoser vil det bli behov for ca 180 nye helsefagarbeidere pr år i Vest-Agder  om kort tid. I dag utdannes det vel 70 pr år.

Begge foredragene gav ledere og medlemmer av eldrerådene problemstillinger som er aktuelle å arbeide videre med.

De frammøtte var meget aktive, og det haglet med spørsmål.

0 resultater