Kommunal info

Info fra Sørum kommune,

Pleie-, Rehabilitering- og Omsorgsseksjonen

(PRO-seksjonen)

Tilbud til personer med demens

 • demensforeningen Sørum kommune, tlf 63824018

 • nasjonalforeningen for folkehelsen, tlf 81533032

 • nasjonalt kompetansesenter for aldring og demens,

 • tlf 22117728

 • Dagsenter Blaker aldershjem tlf 63828118

 • Samtalegrupper for pårørende tlf 63828118

 • Fjuk bofellesskap tlf 63868860

 • Demensteamet tlf 63825300/63825465

 

 

Omsorgsboliger

 • Bergerjordet Boretslag, Blaker

 • Duevegen, Frogner

 • Elverhøy, Frogner

 • Heggelia 5, Sørumsand

 

 

Servicesenteret for eldre

 • Asakveien 8, Sørumsand

 

 

Dagavdeling

 • Sørum sykehjem, tlf 63822946

 

 

Matombringing

 • mandag, onsdag, fredag

 • bestilling Sørum sykehjem tlf 63822911

 

 

Trygghetsalarm

 

 

Hjemmetjenesten

Sørumsand tlf 63868673

Frogner tlf 63824486

 • hjemmesykepleie

 • hjemmehjelp

 

 

Rehabilitering

 • Sørum sykehjem tlf 63822900

 • rehabiliteringsavdeling

 • terapibasseng

 

 

Sørum sykehjem tlf 63822900

Fjuk bofellesskap tlf 63868860

Blaker aldershjem tlf 63828118

Sørvald bo- og behandlingssenter tlf 63823100

 

Mer informasjon:

PRO-seksjonen/Tildelingsenheten

Rådhuset

Postboks 113

1921 Sørumsand

Tlf 63825300

www.sorum.kommune.no 

0 resultater