Styret i jubileumsåret. Astri Aukan Nerbø, Bjørg Hukkelberg, Per Varhaugvik, Marit Fornes, Elida Eikrem, Erling Oksavik. Rolf Blomvik var ikke med på bildet.

Vellykket feiring av 10års virke.

Det ble en meget vellykket feiring av lokallagets 10års jubileum på Aukra hotell, fredag 20 september 2013.

Fredag 20. september 2013 kunne pensjonistlaget feire sitt 10års jubileum på Aukra Hotell. Rundt 60 feststemte deltakere kunne benke seg til et festpyntet bord. Visevert Rolf Blomvik ledet forsamlingen gjennom den innholdsrike kvelden på en utmerket måte.

Styreleder Per Varhaugvik ønsket forsamlingen velkommen. Han ønsket spesielt velkommen fylkesleder Jakob Strand og fylkessekretær Rolf Bjørseth med frue samt ordfører Berhard Riksfjord.

Bjørg Hukkelberg leste så ord for dagen. Et dikt av Trond Rudsli som heter «Pensjonistene»

Deretter fikk vi et kulturelt innslag fra kulturskolen med Silje (sang) og Daniel (gitar). En flott opplevelse som bekrefter at vi har mange flotte talent.

Styreleder Per Varhaugvik foretok så et tilbakeblikk over de siste 10 år. Han snakket også om den forrige foreningen som ble stiftet i 2. oktober 1973 og avviklet i 1990. Han poengterte at da den første foreningen ble stiftet i 1973, så var faktisk tanken at denne skulle kun være for menn. På stiftelsesmøtet møtte det 11 personer, derav 2 kvinner – så tanken om mannsforening var nok forlatt.I 1984 var medlemstallet 52 og i 1986 var det 48.

Den nye foreningen ble stiftet i 2003 med et interimsstyre ledet av Aslaug Rindarøy. Etter henne har Andreas Horrem og Per Varhaugvik vært lagets ledere. Han orienterte så om flere av lagets mange aktiviteter.

Knut Rød koserte med en tankeflukt tilbake i tid om hvordan landskapet og språket forandret seg fra istiden til i dag. Et fengende foredrag fremført bare som Knut kan det.

Styreleder i fylkesforeningen Jakob Strand overbrakte hilsen fra fylkeslaget og overrakte, assistert av fylkesekretær Rolf Bjørseth, en bokgave til laget.

Ordfører Bernhard Riksfjord hilste fra kommunen og understrket betydningen av lokallaget som en verdiskaper. Ikke uventet fortalte han om kommunens investeringer i «trivsel» på hele 750 millioner kroner. Han understreket også viktigheten med å samarbeide med lokallaget om eldres saker.

Styreleder Per Varhaugvik overrakte så blomster til tidligere medlmmer av det første ordinære styret i 1973. Dette var Torstein Nerbø, Odd Ramfjord, Olaug Eikrem og Oddlaug Raknes. Leder Andreas Horrem var ikke til stede samt Svein Edvardsen.

Så må man ikke glemme maten. Et fortreffelig måltid med røkt svinekam med tilbehør og hjemmelaget karamellpudding servert til kaffen.

0 resultater