Fra vårt 60 års jubileum. Vi har nå over 200 medlemmer i Søndre

Lovpålagte Sykehjemsplasser NÅ

På Folkemøtet om eldreomsorg ble det dokumentert behov for 40 NYE sykehjemsplasser i 2019

Lovpålagte sykehjemsplasser NÅ 

 
Lovpålagte oppgaver for unge og eldre må innfris før ikke lovpålagte oppgaver som bygging av et kulturhus og en ny kirke. Minner om at de to kirkene vi har i bygda, står halvfulle.
 
Jeg leser i Varingen at rådmannen vil kutte 14 millioner i eldreomsorg og 21 millioner i skole og tiltak for de unge, for å bygge kulturhus og ny kirke.
 
Varingen skriver om sykehjemskrise og økonomisk krise. Da er det selvsagt at våre politikere må prioritere lovpålagte oppgaver som sykehjem.
 
Eldrerådet skriver i et enstemmig vedtak, på sitt siste møte i juni:
«Eldrerådet er bekymret over den økende mangelen på sykehjemsplasser i Nittedal. Mangelen forsterkes i 2013 når plassene som benyttes ved den spesialiserte korttidsenhet (SKE) på Nordbyhagen, trappes ned mot årsskiftet. Vi kjøper i dag ved behov fire plasser ved lindrende enhet og fire plasser i andre kommuner og bruker åtte dobbeltrom.
 
Det må umiddelbart nedsettes et prosjekt for å fremskaffe flere sykehjemsplasser med byggestart i 2014. Prosjektet skal før budsjettbehandling 2014 avklare tomtevalg, finansiering og anbudsgrunnlag. Eldrerådet anbefaler at de politiske partiene samarbeider i en styringsgruppe for prosjektet.»
 
Det haster når det er behov for 40 nye sykehjemsplasser i 2019, som dokumentert på folkemøtet om eldreomsorg. Etter samhandlingsreformen og utskrivingspraksis på Ahus har behovet for enda flere sykehjemsplasser økt. 
 
Nittedals pensjonister er lei av utredninger, og Frp garanterte allerede i 2006 at et nytt sykehjem skulle bygges før 2011, og i 2008 ble omsorgsplanen vedtatt.
 
må våre politikere vise handlekraft og sette alle ikke lovpålagte oppgaver på vent. De må lytte til eldrerådet og Nittedals innbyggere. Det er kommunevalg om kun to år.
 
Styreleder Jan Gustavsen
 
PS. Er det riktig å prioritere to nye bygg (kulturhus og kirke) fremfor lovpålagte sykehjemsplasser, når vi vet at de koster 20 millioner i ytterligere netto driftskostnader årlig, som betyr nye kutt for unge og eldre? Les vedlegget over behov for sykehjemsplasser

0 resultater