Langhuset. Vårt faste møtested.

Program for våren 2018

Møteprogram 1. halvår 2018

 11. januar:           
"Penger lukter ikke" ved Torkjell Berulfsen

25. januar:  
Årsfest i Langhusets storsal

08.februar:         
Årsmøte, deretter besøk av generalsekretær Harald Olimb Norman, Pensjonistforbundet

08. mars:     
En musikalsk mimrestund ved Hans-Arne

12. april:     
Follo Senior Brass Quintett ved Ørnulf Thorsen

03. mai:
"I gamle dager er det godt å være" ved Per Aspelund

05. juni
Dagstur til Prøysenhuset.

14. juni:
Musikkunderholdning ved Per Holger Andersen og datter Anette.Alle møtene holdes i Langhuset kl. 12.00 til ca. kl. 14.30

VEL MØTT!

Skauturkomiteen utarbeider eget program til våren.

0 resultater